Baruwa ya phiri yoandikpwa ni
JOHANA
Tanga mbere
Muandiki wa baruwa hino ya phiri ya Johana anadzimanyisa kukala “chilongozi” nago ganagbwa sawa na mtume Johana, mwanafundzi wa Jesu. Anaandikira “Mayo yetsambulwa ni Mlungu.” Inawezekana kukala manage ni kundi ra afuasi a Jesu.
Lengo kulu ra baruwa hino ni kuonya atu kuhusu hatari irehwayo ni alimu a handzo. Mwandzo hinyo alimu kala ni amwenga na afuasi a Jesu, ela achidzitenga kpwa sababu taayaamini kala Jesu ni mwanadamu. Piya Johana anahimiza afuasi a Jesu aenderere kumendzana.
Maelezo muhimu kpwa chifupi
Mwadzo 1–3
Kumanya kpweli na kumendzana 4–11
Chimarigizo 12–13
1
Salamu kula kpwa chilongozi wa afuasi a Jesu.
Nakuandikira uwe mayo yetsambulwa ni Mlungu phamwenga na anao, nkumendzaye kpwa kpweli. Wala siye mimi bahi nikumendzaye, ela ni atu osi amanyao kpweli, kpwa sababu hwagbwira kpweli mwehu mioyoni na indakala mumo hata kare na kare. Baba Mlungu na Mwanawe Jesu Masihi, naakujaliyeni, akuonereni mbazi na mkale salama, kpwa sababu ya kukala hunamanya nyo ukpweli wa Mlungu na hundamendzana.
Kumanya kpweli na kumendzana
Náhererwa sana kusikira kala ana enu anjina analunga njira ya kpweli viratu Baba Mlungu arivyohulagiza. 1:5 Johana 13:34; 15:12,17Phahi mayo navoya humendzaneni. Sikuandikirani lagizo dziphya, ela riro ambaro hunaro hangu mwandzo. Na kuonyesa hunamendzana, ni hulunge malagizo ga Mlungu. Naro hiri ndiro lagizo mrirosikira kula mwandzo kukala, ni lazima muenderere kumendzana.
Kpwazuka alimu anji a handzo himu duniani, ambao taakubali kukala Jesu Masihi wavyalwa dza mwanadamu. Mutu asiyekubali kala Jesu kala ni mwanadamu ni mutu wa handzo chisha ni mpindzani wa Masihi. Dzimanyirireni sedze mkaangamiza higo mrigogabagalikira,* 1:8 Au hurigogabagalikira. ela mtuzwe tuzo renu kamili. Mutu yeyesi ndiyeenjereza mafundzoge kpwa katosheka na mafundzo ga Jesu, kana umwenga na Mlungu. Ela mutu agbwiraye mafundzoge anamkubali Baba Mlungu na Mwana. 10 Phahi mutu achedza kpwenu na mafundzo mbali na ga Jesu, msimkaribishe mwenu madzumbani wala msimlunge gakpwe. 11 Mana yeyesi alungaye gakpwe, anagbwirana naye kuhenda mai.
Chimarigizo
12 Nina manji ga kukuambirani, ela simendze kuhumira baruwa. Natumaini kpwedza ili hubishe matso kpwa matso na yo raha yehu ikamilike.
13 Ana a mwenenu mchetu yetsambulwa ni Mlungu, akakuphoza. 1:13 Manage ni akaphozwa ni atu a kundi ranjina ra afuasi a Jesu.

1:5 1:5 Johana 13:34; 15:12,17

*1:8 1:8 Au hurigogabagalikira.

1:13 1:13 Manage ni akaphozwa ni atu a kundi ranjina ra afuasi a Jesu.