10
Sifwa na ukulu wa Ahasuero
na Modekai
Sambi mfalume Ahasuero watoza atu kodi ya lazima. Wahenda hivi kpwenye tsi za bara, pwani na hata visuwani. Phahi, mambo gosi arigohenda mfalume Ahasuero katika utawalawe wa nguvu na nguma na vira arivyomuhenda Modekai akale mkpwulu kpwenye utawalawe gosi gaandikpwa. Uchilonda kugamanya soma chitabu cha kumbukumbu ya mambo garigohendeka, cha Afalume a Medi na Pashia. Phahi Modekai Myahudi wakala makamo wa mfalume Ahasuero. Iye kala ni mutu wa mana sana ariyemendzwa ni Ayahudi mana kala achiahendera manono na kuatakira uzima na mafwanikiyo.