11
Tangazo ra kufwa kpwa ana a kpwandza a Amisiri
Phahi Mwenyezi Mlungu wamuamba Musa, “Nindareha shaka mwenga ra mwisho kpwa Farao na tsiiye ya Misiri, badaye andakurichani muuke. Ndiphokurichani muuke, andakuzolani kamare. Sambi aambire Aiziraeli osi alume na achetu chila mmwenga ni lazima avoye jiraniwe wa Chimisiri vitu vya feza na vya zahabu.” Phahi Mwenyezi Mlungu waahenda Aiziraeli amendzwe ni Amisiri. Musa achikala anaishimiwa sana kuko tsi ya Misiri ni nyo mawaziri a Farao na atu osi.
Phahi Musa achimuamba Farao, “Mwenyezi Mlungu, anaamba: Vivi rero usiku wa manane nindazunguluka tsi ya Misiri. Na ana avyere a chilume a Misiri andafwa, hangu mwana mvyere wa chilume wa mfalume atawalaye, hadi mwana mvyere wa chilume wa mtumwa wa chichetu, ambaye kaziye ni kusaga mtsere, phamwenga na nyo ana avyere osi a mifugo. Kundakala na chiriro chikulu tsi ndzima ya Misiri ambacho tachidzangbwesikirwa na wala tachindasikirwa tsona. Ela ko kpwa Aiziraeli, takundakala diya ndiropheka mutu wala nyama. Ndipho mundamanya kukala vyo Mwenyezi Mlungu ahenderavyo Amisiri sivyo ahenderavyo Aiziraeli. Higa mawazirigo gosi gandakpwedza kpwangu gedze ganigbwerere maguluni na ganiambe, ‘Phiya vyako, tsona hala atuo osi.’ Na bada ya vivyo, mino nindauka.” Phahi, Musa wauka phara pha Farao akareya sana.
Mwenyezi Mlungu kala akamuamba Musa, “Farao andarema kukuphundza ili niphahe nafwasi ya kuhenda vilinje vyangu vienjerezeke kahi ya tsi ya Misiri.” 10 Phahi Musa na Aruni ahenda vilinje vyosi hivyo mbere za Farao, ela Mwenyezi Mlungu kala akamtiya moyo mufu, na achirema kuarichira nyo Aiziraeli atuluke kahi ya tsiiye.