15
Ndarira ya mzabibu usiofwaha
Mwenyezi Mlungu achigomba nami achiniamba, “Mwanadamu, mzabibu una unono wani kushinda mihi yanjina ya tsakani? Dze, unaweza kutsongbwa mbao ukatengezerwa utu wowosi wa mana? Dze, unaweza kutengezerwa chigongo cha kutsomekera vitu? Hata, uho nkuhendwa kuni. Nao uchiphya pande zosi mbiri na pho kahi-kahi phachikala pharu, undafwaha kpwa rorosi? Wakati uriphokala uchere mzima tauyafwaha rorosi; vino ukaphya, unaweza kutengezwa chitu chochosi cha mana? Kpwa hivyo Mwenyezi Mlungu anaamba hivi: Dza nrivyouhenda mzabibu kuni za kukutira moho kahi ya mihi ya tsakani, ndivyo ndivyoahenda asagalao Jerusalemu. Nindahakikisha napho andachimbira moho huno, moho wanjina undaaocha. Wakati ndiphogaluka chinyume chao mundamanya kukala mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu. Ndaihenda yo tsi ikale gandzo kpwa kukala taakarire aaminifu kpwangu, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.”