5
Vivyazi vya Adamu
(1 Nyakati 1:1–4)
1-2  5:1–2 Mwandzo 1:27–28 5:1–2 Mathayo 19:4; Mariko 10:6Hichi ndicho chivyazi cha Adamu. Mlungu ariphoumba anadamu, waaumba kpwa mfwanowe mwenye. Waumba mlume na mchetu na achiajaliya. Ariphomala kuaumba waaiha anadamu.
Hivi ndivyo vivyazi* 5:1–2 Huno ni uvyazi wa Adamu kuandzira mwanawe Sethi. vya Adamu.
Adamu ariphokala na miaka gana mwenga na mirongo mihahu, wavyala mwana mlume yeigana naye, achimuiha Sethi. Bada ya kuvyala Sethi, Adamu wasagala miaka magana manane na achikala akavyala ana anjina, alume na achetu. Adamu wafwa kala ana miaka magana tisiya na mirongo mihahu.
Sethi phofika miaka gana mwenga na tsano, wavyala mwana mlume, Enoshi. Bada ya kuvyala Enoshi, Sethi wasagala miaka magana manane na sabaa na achikala akavyala ana anjina, alume na achetu. Sethi wafwa kala ana miaka magana tisiya na kumi na mbiri.
Enoshi phofika miaka mirongo tisiya, wavyala Kenani. 10 Bada ya kuvyala Kenani, Enoshi wasagala miaka magana manane na kumi na tsano na achikala akavyala ana anjina, alume na achetu. 11 Enoshi wafwa kala ana miaka magana tisiya na tsano.
12 Kenani ariphokala na miaka mirongo sabaa, wavyala Mahalaleli. 13 Bada ya kuvyala Mahalaleli, Kenani wasagala miaka magana manane na mirongo mine na achikala akavyala ana anjina, alume na achetu. 14 Kenani wafwa kala ana miaka magana tisiya na kumi.
15 Mahalaleli ariphokala na miaka mirongo sita na tsano, wavyala Jaredi. 16 Bada ya kuvyala Jaredi, Mahalaleli wasagala miaka magana manane na mirongo mihahu na achikala akavyala ana anjina, alume na achetu. 17 Mahalaleli wafwa kala ana miaka magana manane mirongo tisiya na tsano.
18 Jaredi ariphokala na miaka gana mwenga mirongo sita na mbiri, wavyala Enoko. 19 Bada ya kuvyala Enoko, Jaredi wasagala miaka magana manane na achikala akavyala ana anjina, alume na achetu. 20 Jaredi wafwa kala ana miaka magana tisiya mirongo sita na mbiri.
21 Enoko ariphokala na miaka mirongo sita na tsano, wavyala Methusela. 22 Bada ya kuvyala Methusela, Enoko wasagala miaka magana mahahu, achikala na uhusiano mnono na Mlungu na kumuogopha. Naye achikala akavyala ana anjina, alume na achetu. 23 Enoko wasagala miaka magana mahahu na mirongo sita na tsano. 24  5:24 Aeburania 11:5; Juda 1:14Enoko wakala na uhusiano mnono na Mlungu. Naye kayaonekana tsona mana Mlungu wamuhala.
25 Methusela ariphokala na miaka gana mwenga na mirongo minane na sabaa, wavyala Lameki. 26 Bada ya kuvyala Lameki, Methusela wasagala miaka magana sabaa mirongo minane na mbiri na achikala akavyala ana anjina, alume na achetu. 27 Methusela wafwa kala ana miaka magana tisiya mirongo sita na tisiya.
28 Lameki ariphokala na miaka gana mwenga na mirongo minane na mbiri, wavyala mwana mlume. 29 Achimuiha Nuhu achiamba, “Mwana hiyu ndiye ndiyehuphoza maroho kpwa kazi zehu ngumu huzihendazo na mikono yehu kpwenye tsi yolaniwa ni Mwenyezi Mlungu.” 5:29 Nuhu kpwa Chieburania sauti ya neno hiri raigana na sauti ya maneno kuphoza marenda. 30 Bada ya kuvyala Nuhu, Lameki wasagala miaka magana matsano mirongo tisiya na tsano na achikala akavyala ana anjina, alume na achetu. 31 Lameki wafwa kala ana miaka magana sabaa mirongo sabaa na sabaa.
32 Nuhu ariphokala na miaka magana matsano, wavyala ana ahahu alume, Shemu, Hamu na Jafeti.

5:1-2 5:1–2 Mwandzo 1:27–28

5:1-2 5:1–2 Mathayo 19:4; Mariko 10:6

*5:1-2 5:1–2 Huno ni uvyazi wa Adamu kuandzira mwanawe Sethi.

5:24 5:24 Aeburania 11:5; Juda 1:14

5:29 5:29 Nuhu kpwa Chieburania sauti ya neno hiri raigana na sauti ya maneno kuphoza marenda.