6
Aiziraeli anarema kutubu
“Hebu ndzoni humuuyireni Mwenyezi Mlungu,
mana wahumwamula-mwamula
ela andahuphoza.
Akahupiga hata akahutiya vironda,
ela andahufunga mademu.
Bada ya siku mbiri andahuuyiza hurivyokala
siku ya hahu andahuunula,
ili husagale mbereze.
Nahummanyeni Mwenyezi Mlungu,
nahuhendeni chadi cha kummanya iye;
naye kpwa kpweli andahusengerera bila kukosa
dza vira ligundzu redzavyo bila kukosa.
Iye andahuedzera dza mvula ya mwaka,
andahuedzera dza mvula ya vuri, itiyayo chinemi tsi.”
Ela Mwenyezi Mlungu anaamba,
“Nikuhendeni utu wani mwi atu a Efuraimu?
Nikuhendeni utu wani mwi atu a Juda?
Mendzwa yenu ni dza guro,
nkuuma dza manena ga ligundzu.
Ndiyo mana nkahuma manabii angu
na ujumbe wa uamuli na kubananga.
Kpwa kukala uamuli wangu uredza
dza mwanga.
6:6 Mathayo 9:13; 12:7Mana naaza mkale na mendzwa isiyosika,
si kunilavira sadaka.
Nalonda mmanye Mlungu,
kuriko kunilavira sadaka za kuochwa.
Aho avundza chilagane dza arivyohenda Adamu,
nao taayakala aaminifu kpwangu.
Giliadi ni mudzi wa atu ayi
na aolagadzi.
Dza viratu anyangʼanyi aoteavyo atu,
ndivyo ahendavyo nyo alavyadzi-sadaka.
Nyo alavyadzi-sadaka anaolaga atu ko njira ya kuphihira mudzi wa Shekemu.* 6:9 Shekemu kala ni mudzi ambao atu kala achiphiya kpwendaabudu Mlungu.
Aho anahenda uyi usiowezekana.
10 Nikaona utu uyi sana
kahi ya atu a Iziraeli.
Atu a Efuraimu anahenda umalaya,
Aiziraeli akadzitiya najisi.
11 Ela mwimwi atu a Juda
mwapangirwa wakati wenu wa kuhukumiwa dza uratu wa kuvuna.
Wakati ndiphouyizira kuongokerwa atu angu.”

6:6 6:6 Mathayo 9:13; 12:7

*6:9 6:9 Shekemu kala ni mudzi ambao atu kala achiphiya kpwendaabudu Mlungu.