7
Aiziraeli anamendza kuhenda mai
Chila nilondapho kuphoza Aiziraeli,
naona dambi za Aefuraimu
mahendo mai ga Samariya ganaikpwa wazi.
Kpwa mana anamendza kugomba handzo,
aivi anavundza nyumba za atu na kuiya,
akora anafuta atu vitu mo njira-njira.
Ela taaririkana mwao mioyoni,
kukala mahendo gao mai gosi mino nagamanya.
Vivi mahendo gao mai gakaazunguluka,
nami nagaona.
Anamuhenda mfalume wao ahamirwe ni uyi wao
na kuhamira akulu kpwa handzo rao.
Atu aho osi ni azindzi,
ni dza dziko ra kuochera mikahe,
ambaro ye mjiti wa mikahe kana haja ya kuukusanyira
hangu kukanda unga hadi unga uumuke.
Siku ya sikukuu ya mfalume wehu
vilongozi nkunwa uchi wa zabibu hata akakala akalewa,
mfalume achinwa phamwenga na atu enye matani.
Mioyo yao inaaka dza moho wa kujitira mikahe,
nao anapanga kuchenga atu,
tsukizi zao nkuokoha usiku wosi,
na ligundzu zikaonekana dza moho mkali.
Atu osi a moho dza dziko ra kuochera mikahe,
nao anaangamiza vilongozi ao.
Akaolaga afalume aho osi,
na taphana hata mmwenga anivoyaye nimterye.
 
Efuraimu akadzitsanganya na atu a mataifa ganjina,
Efuraimu akakala dza mkpwahe uchioivwa uphande mmwenga.
Ajeni akahumira mkpwotsewe,
naye mwenye kamanya.
Akaandza kutsakala,
ela ye mwenye kana amanyaro.
10 Na kudzikarya kpwa Aiziraeli ni ushaidi chinyume chao,
ela phamwenga na gago,
taamuuyira Mwenyezi Mlungu, Mlungu wao,
wala kumuendza.
11 Atu a Efuraimu akakala azuzu dza njiya
asiokala na dzuphi.
Mara anaendza msada kula Misiri,
kano kula Ashuru.
12 Wakati anaphiya, nindaahegera nyavu,
niagbwire dza nyama a mapha.
Nindaatiya adabu
kpwa mahendo gao mai.
13 Ni shaka rao, mana akanichimbira.
Andaangamizwa,
mana aniasi.
Ningeakombola,
ela anagomba handzo kunihusu.
14 Taaniririra kula mwao mioyoni,
ela anamwagikpwa ni matsozi mwao vitandani,
anadzikata-kata wakati anavoya milungu ya chijeni
ili aphahe mtsere na uchi muphya
nao akanilozera kogo.
15 Dzagbwe náafundza na nchiatiya nguvu
ela vivi ananipangira njama mbii.
16 Aho nkugaluka kuendza msada ela si kpwa iye Ariye Dzulu Kuriko Vyosi
nao taana mana dza uha uchiovundzika.
Akulu aho andaolagbwa na upanga
kpwa maneno gao ga kudzikarya,
gaga gandaahenda atsekpwe,
kahi ya tsi ya Misiri.