11
Mendzwa ya Mlungu kpwa Aiziraeli
11:1 Kutsama 4:22; Mathayo 2:15Iziraeli ariphokala achere mwanache, náammendza,
námuiha mwanangu kula Misiri.
Ela nirivyoenderera kumuiha,
ndivyo arivyoenderera kuniricha.
Atu angu aenderera kulavira vizuka vya Baali sadaka
na kufukizira vizuka mavumba.
Tsona ndimi nriyeafundza Aefuraimu kunyendeka dza mwana,
na nchiagbwira mikono nchialongoza.
Ela taamanyire,
kukala ndimi nriyeaphoza.
Mimi naalongoza na nyugbwe za mbazi za chibinadamu
naafunga na mendzwa
nchiausira magogolo garigokala mwao singoni,
nchizama nchiarisa dza mwana.
 
Kpwa kukala arema kuniuyira mimi,
andauya Misiri,
nao andatawalwa ni Aashuru.
Kundagbwa viha kpwenye midzi yao,
vindavundza-vundza maryango makulu na magbwamage ga kufungira,
na kubananga mipango yao.
Atu angu anaenderera kuniricha,
dzagbwe ananiiha Ariye Dzulu,
ela kandaakubali.
 
11:8 Kumbukumbu 29:23Nkale ndaweza kukurichani mwi atu a Efuraimu?
Ndawezadze kukulavyani mwi atu a Iziraeli?
Vino nindaweza kukuhenda dza mudzi wa Adima?
Ndawezadze kukuhenda dza mudzi wa Seboimu.
Nkagalukpwa ni moyo,
nkedzerwa ni mbazi.
Sindahenda kulengana na zo tsukizi zangu nyinji,
wala kuangamiza tsona atu a Efuraimu.
Mana mimi ni Mlungu, si mwanadamu,
mimi Ndimi Mtakatifu kahi yenu,
nami sindakpwedzerani na tsukizi.
10 Andamlunga Mwenyezi Mlungu,
iye andanguruma dza simba,
na angurumapho
anae andakpwedza kula mtswerero wa dzuwa kuno anakakama.
11 Andauya kuno anakakama
dza nyama wa mapha kula Misiri,
na dza njiya kula tsi ya Ashuru.
Mimi ndaauyiza mwao midzini
mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.
12 Atu a Efuraimu akanizunguluka na handzo,
atu a Iziraeli ikanizunguluka na kuchenga,
ela Juda ndiye anyendekaye phamwenga na Mlungu.
Juda ndiye ambaye achere muaminifu kpwa iye Ariye Mtakatifu.

11:1 11:1 Kutsama 4:22; Mathayo 2:15

11:8 11:8 Kumbukumbu 29:23