12
Wira wa shukurani
Wakati hinyo undaamba,
“Uwe Mwenyezi Mlungu nindakushukuru
mana dzagbwe wanitsukirirwa
tsukizizo zikadigirika
nawe ukanihuriza moyo.
12:2 Kutsama 15:2; Zaburi 118:14Kpwa kpweli Mlungu ndiye muokoli wangu,
ndamkuluphira wala sindaogopha.
Mwenyezi Mlungu ndiye nguvu zangu na wira wangu,
iye akakala wokofu wangu.”
Kpwa kuhererwa mundaheka madzi
kula visima vya wokofu.
Namwi siku iyo mundaamba,
“Mshukuruni Mwenyezi Mlungu na mumvoye iye.
Gabazeni mataifa mahendoge na kugaambira
kukala dzinare ni kulu.
Muimbireni Mwenyezi Mlungu kpwa kukala akahenda mambo makulu.
Higa nagamanyikane kosi duniani.
Kotani kululu na muimbe kpwa kuhererwa mwimwi atu a Sayuni,
mana Mtakatifu wa Iziraeli ni mkpwulu kahi yenu.”

12:2 12:2 Kutsama 15:2; Zaburi 118:14