35
Kuuya Jerusalemu na raha
Jangbwa na tsi kavu zindahererwa
na maruwa gandabumula weruni.
Tsi zirizo weru, zindabumula dza maruwa
na kuimba mawira ga raha.
Zindaodzala mihi dza mwango wa Lebanoni
na kukala nono dza mwango wa Karimeli au Dete ra Sharoni.
Atu andaona mahendo manono ga Mwenyezi Mlungu,
mambo makulu anagohenda Mlungu wehu.
35:3 Aeburania 12:12Tiyani nguvu mikono minyonje,
dinisani magoyo sigoweza kuima.
Hinyo achiomaka kpwa wuoga aambireni,
“Msiogophe, dzitiyeni nguvu! Mlungu wehu aredza!
Aredza ariphize chisasi,
aredza akutivyeni.”
35:5 Mathayo 11:5; Luka 7:22Ndiphokpwedza, vipofu andahewa uwezo wa kuona
na masito andasikira.
Viswere nao andaweza kutinatina dza kulungu
na bubu andaimba na raha.
Weruni kundazembuka pula za madzi
na jangbwani kundajera myuho.
Tsi ichiyokola dzuwa indakala ziya ra madzi,
mtsanga uchiouma kpwa kukosa mvula
undagota vidzuho vya madzi.
Hiko kusagalako diya-mbewa
magugu manji gandamera.
Kundakala na barabara kulu ndiyoihwa
“Njira ya utakatifu.” Indakala njira ya atu a Mlungu.
Yeyesi ariye najisi
kandatsupira njira hiyo.
Chila ndiyetsupira njira iyo
kandaangamika hata kala ni mzuzu.
Njira iyo taindakala na simba
wala nyama yeyesi msiru wa tsakani.
Ela hinyo ariotivywa ni Mwenyezi Mlungu
ndio ndiotsupira njira hiyo.
10 Atu ambao Mwenyezi Mlungu waativya andauyiza salama
kula tsi za kure arikoatsamiza kpwa lazima
andauya na kuinjira Sayuni
kuno anaimba kpwa raha isiyosika.
Andakala na raha siku zao zosi
wala taphana ndiyekala na sababu ya kusononeka wala kuula.

35:3 35:3 Aeburania 12:12

35:5 35:5 Mathayo 11:5; Luka 7:22