45
Ahadi ya Mlungu kpwa Baruku
45:1 2 Afalume 24:1; 2 Nyakati 36:5–7; Danieli 1:1–2Gaga ndigo maneno garigogombwa ni nabii Jeremia mwaka wa ne wa utawala wa Jehoyakimu mwana wa Josiya mfalume wa Juda, naye Baruku mwana wa Neriya kala anagaandika chitabuni, “Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli anakuamba uwe Baruku: Uwe waamba, ‘Shaka rani mino! Mana ye Mwenyezi Mlungu akaniengerezera sonono kahi ya shida nrizo nazo. Nikaremwa kuula wala siona baha.’ Ela Mwenyezi Mlungu akaniambira nikuambe hivi, ‘Lola, chila nrichodzenga ndachibomola na nrichophanda ndachingʼola, kahi za tsi yosi. Dze, unadzilondera mambo makulu? Usigalonde, mana nindaarehera atu osi mashaka, ela ndativya maishago kpwahali kokosi ambako undaphiya. Nayo indakala ni zawadiyo, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.’ ”

45:1 45:1 2 Afalume 24:1; 2 Nyakati 36:5–7; Danieli 1:1–2