4
Elifazi anagomba na Ayubu
kpwa kano ya kpwandza
Ndipho Elifazi kula Temani achimjibu Ayubu achimuamba:
“Dze, ukale kundafwahirwa mutu achikuambira neno?
Ela ni ani awezaye kudzizuwiya kugomba?
Lola, uwe wafundza atu anji,
na kutiya moyo anyonje.
Manenogo gaterya iye yekala anagbwa,
nawe wahenda mavwindi gasigo nguvu gakale na nguvu.
Ela vino ukaphahwa ni mashaka, nawe ukavundzika moyo,
gakakuguta nawe unayugika.
Dze, kumuogopha Mlungu si kuluphiroro?
Na kukala kuna lawama si tumainiro?
Tambukira: Ni ani asiye na makosa akafwa achere mdide?
Au ni kuphi ambako enye haki aangamizwa?
Nimanyavyo mimi nkukala, nyo arimao uyi
na kuphanda uyi, nkuvuna uho.
Mlungu asohapho, aho nkubanangika,
na achiphuma napho akatsukirwa aho nkuangamia.
10 Ayi nkunguruma dza simba,
ela Mlungu nkuanyamaza na kuvundza meno gao.
11 Simba atumia nkuhirika kpwa kukosa nyama aindzapho,
na nyo ana a simba mchetu nkutsamulwa-tsamulwa.
 
12 Phahi naambirwa neno chisiri-siri,
sikiro rangu richisikira neno rogombwa pokopoko.
13  4:13 Ayubu 33:15Kahi ya go maazo nirigoona usiku,
wakati atu arere usingizi wa fungo,
14 nainjirwa ni wuoga, nchikakama,
na mifupha yangu ichisumba.
15 Pepho achitsupa mbere zangu,
nami nchiandukpwa ni midzere.
16 Ye pepho achiima gbwii mbere zangu,
ela umbore siwezere kurimanya.
Umbo hiro raima mbere zangu,
nako kala kugbwii, ndipho nchisikira sauti inaamba,
17 ‘Mwanadamu anaweza kukala na haki mbere za Mlungu?
Mutu anaweza kukala swafi mbere za muumbawe?
18 Ichikala Mlungu kaweza kuamini atumishie,
na malaikae nkuatuluza makosa,
19 dze, nyo asagalao nyumba za ulongo
ambao misingi yao i mtsangani
awezao kuolagbwa chirahisi dza popho?
20 Akalao azima ligundzu na ichifika dziloni akafwa,
anaangamia ta kare na kare bila atu kujali.
21 Nyugbwe za hema rao nkungʼolwa,
nao nkufwa bila ya ikima.’

4:13 4:13 Ayubu 33:15