29
Ayubu anamarigiza kudzihehera
Phahi Ayubu achienderera kugomba achiamba,
“Naaza kala ni dza nirivyokala pho kare,
dza siku ambazo Mlungu kala achinirinda.
Wakati taaye kala inaaka dzulu ya chitswa changu,
na kunimwirikira mwanga wakati kala nanyendeka jizani.
Naaza kala ni dza nriphokala na nguvu,
wakati nriphokala msena wa Mlungu, naye kala anarinda mudzi wangu.
Wakati ye Mwenye Nguvu Zosi ariphokala achere nami,
nami kala nkazungulukpwa ni anangu.
Wakati ngʼombe zangu kala zina maziya manji,
na vidzuho vya mafuha kala vyajera kpwenye mwamba urio phatu pha kuminyira zaituni zangu!
Wakati niriphotuluka kondze kuphiya ryango ra mudzi,
na kusagala kpwenye nafwasi yangu mkpwutanoni.
Barobaro ariphoniona, aniphisa,
nao atumia aunuka kunipha ishima.
Vilongozi nao taagombere,
anyamala gbwii.
10 Hata akulu anyamala,
avi malilimi gao gakagbwirana na malakalaka.
11 Yeyesi ariyenisikira waniiha ariyejaliwa
na arioniona agombato kunihusu
12 mana nakanira achiya arioririra kuterywa,
na ye mwanachiya ambaye kala kana mutu wa kumterya.
13 Náterya atu ariokala phephi na kufwa, nao achinijaliya.
Náhenda gungu aimbe kpwa kuhererwa.
14 Náhenda haki wakati wosi nayo ichikala dza nguwo,
na uamuli wa haki, uchikala dza kandzu na chiremba kpwangu.
15 Nákala msada kpwa vipofu,
na nchiterya viswere.
16 Nákala baba wa achiya,
na nchichunguza malau ga atu ambao kala siamanya.
17 Nchivundza ndzeya za atu ayi,
na kuahenda atuluze atu ariokala mwao menoni.
18 Chisha nchiaza nchiamba, ‘Siku zangu zindakala nyinji dza mtsanga,
nami ndafwerera phangu kaya.
19 Mana ndakala dza muhi ambao miziye ikafika madzini,
na pandaze zina manena usiku wosi.
20 Ndatogolwa luphya chila wakati,
na uha wangu undakala muphya kpwenderera mwangu mkpwononi.’
 
21 Atu aphundza ushauri wangu
achinyamala achinigodzera nigombe.
22 Maneno gangu gainjira mwao masikironi dza matone ga mvula,
niriphomarigiza kugomba, aho taagombere tsona.
23 Anigodzera dza agodzeravyo mvula,
na achiphokera maneno gangu dza mkurima aphokeravyo mvula ya mwaka.
24 Naonyesa uso wa raha wakati kala taana kuluphiro,
furaha ya uso wangu yaatiya moyo.
25 Naatsamburira njira na nchikala dza mkpwulu wao,
nami naishi dza mfalume kahi ya jeshire,
dza mutu aphozaye marenda atu asononekao.”