5
Voyo ra kusononesa
Ee Mwenyezi Mlungu, tambukira garigohuphaha;
lola na uone waibu wehu.
Urisi wehu ukahewa ajeni,
nyumba zehu zikalaviwa kpwa ajeni.
Hukakala anachiya, asio na baba,
mayo zehu ni magungu.
Ni lazima huriphire madzi hunwago,
kuni uhumirazo ni huzigule.
Nyo auzoresao anahukpwala majimbe,
hukaremwa ela tauruhusiwa kuoya.
Hukaagolosera mikono Amisiri na Aashuru
ili huphahe chakurya cha kukola.
Baba zehu ahenda dambi, nao taako tsona
naswi hunagaya kpwa dambi zao.
Atumwa anahutawala,
taphana wa kuhuokola kula mwao mikononi.
Hunaphaha chakurya kpwa kuhatarisha maisha gehu,
kpwa sababu ya upanga ko weruni.* 5:9 Upanga ko weruni vinamanisha kukala kala kuna atu ko weruni ambao kala a tayari kuaolaga na kuafuta vitu.
10 Miri yehu i moho dza dziko ra kuochera mikahe,
chisa ni ndzala.
11 Achetu agbwavukirwa ko Sayuni,
na anamwali kahi ya midzi ya Juda.
12 Vilongozi afungbwa mikowa mikononi achileweswaleweswa, 5:12 Seemu hino yatiywa ili atu aelewe chihendo chohenderwa atu.
atumia taahewa ishima.
13 Barobaro anashurutishwa kusaga na lala
avulana anadedeleka kpwa mahiha maziho ga kuni. 5:13 Kahi ya mila za Chieburania kutsuma kuni na kusaga, kala si kazi ya achetu machiyao ela hata afungbwa na atumwa.
14 Atumia taasagala tsona pho ryango ra mudzi,
avulana akaricha kuimba mawira gao.
15 Tahuna raha tsona,
Kuvwina kpwehu kukagaluzwa kukala chiriro.
16 Tadzi ya chifalume ikagbwa kula chitswani phehu,
ni shauri yehu mana hukahenda dambi.
17 Kpwa sababu iyo, mioyo yehu ni minyonje,
kpwa utu uho matso gehu tagaonato,
18 mana mwango Sayuni, ukarichwa wekee bila mutu,
makala nkunyendeka dzuluye.
19 Ela uwe Mwenyezi Mlungu unatawala hata kare na kare.
Chihicho cha endzi chinadumu chivyazi hadi chivyazi.
20 Kpwa utu wani unaenderera kuhuyala?
Mbona ukahuricha kpwa muda mure?
21 Huuyize kpwako ee Mwenyezi Mlungu, ili naswi hukuuyire!
Henda siku zehu zikale dza zo za kare!
22 Ebu ukahurema tsetsetse?
Dze, ukahutsukirirwa kpweli-kpweli?

*5:9 5:9 Upanga ko weruni vinamanisha kukala kala kuna atu ko weruni ambao kala a tayari kuaolaga na kuafuta vitu.

5:12 5:12 Seemu hino yatiywa ili atu aelewe chihendo chohenderwa atu.

5:13 5:13 Kahi ya mila za Chieburania kutsuma kuni na kusaga, kala si kazi ya achetu machiyao ela hata afungbwa na atumwa.