18
Atu unaokahazwa kulala nao
Mwenyezi Mlungu achimuambira Musa, “Aambire atu a Iziraeli hivi: Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu. Msihende dza vira ahendavyo atu a tsi ya Misiri mrikosagala, wala msihende dza vira ahendavyo atu a tsi ya Kanani ambako nakuphirikani. Msilunge mila zao hata chidide. Mwimwi mundalunga malagizo gangu na kugbwira shariya zangu. Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu. 18:5 Nehemia 9:29; Ezekieli 18:9; 20:11–13; Luka 10:28; Arumi 10:5; Agalatia 3:12Gbwirani shariya zangu na malagizo gangu; mana mutu ndiyegbwira malagizo andaishi kpwa kugalunga. Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.
“Mutu yeyesi kahi yenu naasilale na mʼbariwe wa phephi. Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu. Usimvundzire ishima sowe kpwa kulala na mayoo. Usilale naye, iye ni mayoo. 18:8 Alawi 20:11; Kumbukumbu 22:30; 27:20Usimvundzire ishima sowe kpwa kulala na mmwenga wa achee anjina. 18:9 Alawi 20:17; Kumbukumbu 27:22Usilale na mwenenu mchetu, akale ni mwana baba wala mwana mayo, akale wavyalwa pho kaya au kpwanjina. 10 Usilale na mdzukuluo, mwana wa mwanao mlume wala wa mchetu, mana undadzivundzira ishima mwenye. 11 Usilale na mwana mchetu yevyalwa ni sowe na mchetu wanjina. Mwana mchetu hiye ni mwenenu. 12  18:12 Alawi 20:19–20Usilale na shangaziro, mana hiye ni ndugu wa phephi wa sowe. 13 Usilale na ndugu mchetu wa mayoo, mana iye ni ndugu wa phephi wa mayoo. 14 Usilale na mkpwaza sowe mvyere wala sowe mdide; hinyo ni mayozo. 15  18:15 Alawi 20:12Usilale na mkpwaza-mwanao, hiye ni mchetu wa mwanao mlume. 16  18:16 Alawi 20:21Usilale na mkpwaza nduguyo, iye ni mlamuo, undamvundzira ishima mwenenu. 17  18:17 Alawi 20:14; Kumbukumbu 27:23Usilale na mchetu, chisha ukalala na mwanawe mchetu wala mdzukuluwe. Hinyo ni abarie a phephi, kuatsanganya ni kuhenda uyi. 18 Usilóle mlamuo wakati mcheo achere moyo, iyo indasababisha viha.
19  18:19 Alawi 20:18“Usilale na mchetu napho ana mambo ga chichetu. 20  18:20 Alawi 20:10Usilale na mkpwaza jirani na ukadzitiya unajisi naye.
21  18:21 Alawi 20:1–5“Usilavye mwanao hata mmwenga akale sadaka kpwa Moleki,* 18:21 Moleki ni chizuka chimwengachapho choabudiwa ni Aamoni kpwa kuchilavira ana aho dza sadaka za kuochwa au kutsupizwa mohoni. mana kuhenda hivyo ni kubera dzina rangu mimi Mlunguo. Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu.
22  18:22 Alawi 20:13“Usimuhende mlume myao mchetu. Hiro ni dzambo ra kutsukiza. 23  18:23 Kutsama 22:19; Alawi 20:15–16; Kumbukumbu 27:21Usilale na nyama sedze ukadzitiya najisi. Mlume au mchetu yeyesi asihende hivyo. Kuhenda hivyo ni chinyume cha maumbile.
24 “Msidzitiye najisi kpwa kuhenda mambo higo kpwa sababu mataifa ganjina ambago ndagazola mbere zenu gadzinajisi kpwa njira hiyo. 25 Tsi yao yatiywa najisi nami nchiitiya adabu kpwa ajili ya dambize, nayo tsi ichirema enyezie. 26 Ela mwimwi na ajeni asagalao kahi zenu ni mgbwire masharuti gangu na malagizo gangu chisha msihende mambo higo ga kutsukiza. 27 Mambo higo ga kutsukiza gahendwa ni atu ariosagala tsi ya Kanani kabila ya mwimwi, nao achiinajisi. 28 Phahi, mwimwi msihende mambo higo mkaitiya najisi yo tsi, sedze ikakuremani dza irivyorema taifa ririrokala kabila yenu. 29 Atu osi ndiohenda mambo higo ga kutsukiza ni atengbwe kure na atu ao. 30 Kpwa hivyo gbwirani malagizo gangu gosi. Msilunge mila za hinyo ariosagala kpwenye tsi kabila mwimwi, sedze mkadzitiya najisi kpwa njira hiyo. Mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu.”

18:5 18:5 Nehemia 9:29; Ezekieli 18:9; 20:11–13; Luka 10:28; Arumi 10:5; Agalatia 3:12

18:8 18:8 Alawi 20:11; Kumbukumbu 22:30; 27:20

18:9 18:9 Alawi 20:17; Kumbukumbu 27:22

18:12 18:12 Alawi 20:19–20

18:15 18:15 Alawi 20:12

18:16 18:16 Alawi 20:21

18:17 18:17 Alawi 20:14; Kumbukumbu 27:23

18:19 18:19 Alawi 20:18

18:20 18:20 Alawi 20:10

18:21 18:21 Alawi 20:1–5

*18:21 18:21 Moleki ni chizuka chimwengachapho choabudiwa ni Aamoni kpwa kuchilavira ana aho dza sadaka za kuochwa au kutsupizwa mohoni.

18:22 18:22 Alawi 20:13

18:23 18:23 Kutsama 22:19; Alawi 20:15–16; Kumbukumbu 27:21