61
Kuvoya urindzi
Kpwa chilongozi wa aimbadzi. Kpwa kuhumira vifwaya vya nyugbwe. Wira wa Daudi.
Sikira chiriro changu, ee Mlungu,
phundza mavoyo gangu.
Ninakuririra kula pembe za dunia,
kuno nkavundzika moyo.
Nilongoza uniphirike mwambani
urio dzulu sana kpwa nikale salama.
Mana uwe ndiwe chimbiriro rangu,
u ngome yangu ya nguvu ya kunichinga na maadui.
 
Navoya nikale mwako nyumbani hata kare na kare!
Niphahe chimbiriro tsini ya maphago!
Mana uwe, ee Mlungu, ukasikira naziri zangu,
uwe ukanipha urisi wa nyo akuogophao.
 
Mjaliye mfalume aishi siku nyinji,
miakaye ienderere chiasi cha vivyazi vyosi.
Naatawale hata kare na kare mberezo, ee Mlungu,
mrinde kpwa mendzwayo isiyosika na uaminifuo.
 
Kpwa hivyo nindaimba mawira ga kukutogola,
kuno nausa naziri zangu siku bada ya siku.