62
Mlungu ndiye mrindzi
Kpwa chilongozi wa aimbadzi. Kuhumira sauti ya Jeduthuni. Zaburi ya Daudi.
Nkahurira, namgodza Mlungu bahi,
wokofu wangu ula kpwakpwe.
Iye ndiye mwamba wangu na wokofu wangu,
ngome yangu, sindakakamiswa ni utu.
 
Pho mino mundanishambuliya hadi rini?
Mwi mosi mundanipiga hadi rini,
mino ambaye ni dza chambaza chirichoweka
dza ukuta unaoandza kubomoka?
Mkapanga kunibwaga mnibanangire ishima yangu,
munahamirwa nkugomba handzo tu,
maneno genu ni ga kubariki ela mioyoni mwenu munalani.
 
Nkahurira namgodzera Mlungu bahi
mana ndiye kuluphiro rangu.
Iye macheye ndiye mwamba na wokofu wangu,
ndiye ngome yangu, sindakakamiswa ni utu.
Wokofu wangu na ishima yangu vila kpwa Mlungu.
Mlungu ndiye mwamba wangu wa nguvu na chimbiriro rangu.
Mwi atu, mkuluphireni Mlungu wakati wosi,
muambireni gosi garigo mwenu mioyoni.
Mlungu ndiye chimbiriro rehu.
 
Anadamu osi ni dza mseho,
osi avyere kpwa adide, taafwaha chitu.
Tsona uchiapima mkpwotse wao taufika hata kilo mwenga,
osi phamwenga achipimwa mkpwotse wao taufika hata wa pumuzi.
10 Msiadamire kuonera atu,
sihendeni ngulu na mali ya wiivi,
napho utajiri ukaenjerezeka
msiuadamire.
 
11 Mlungu wagomba limwenga,
higa nkagasikira kano mbiri,
kukala uwezo ni wa Mlungu,
12  62:12 Ayubu 34:11; Jeremia 17:10; Mathayo 16:27; Arumi 2:6; Maono 2:23na piya mendzwa isiyosika ni yako uwe, Mwenyezi Mlungu.
Mana uwe unamripha mwanadamu
kulengana na mahendoge.

62:12 62:12 Ayubu 34:11; Jeremia 17:10; Mathayo 16:27; Arumi 2:6; Maono 2:23