63
Hamu ya kukala na Mlungu
Zaburi ya Daudi arioutunga ariphokala nyika ya Juda.
Uwe Mlungu, u Mlungu wangu,
nami nakuendza;
roho yangu ina chiru nawe.
Mwiri wangu unatunu nawe
kahi ya tsi kavu isivyokala na madzi.
 
Nákuona phatupho phatakatifu,
náona vira urivyo na uwezo na utukufu.
Mana mendzwayo isiyosika ni bora kuriko uzima,
kpwa hivyo ndakutogola.
Nindakulika siku zosi za maisha gangu,
ndakuunurira mikono yangu nikuvoye.
Roho yangu nkurya na ikamvuniswa,
nami nkuimba mawira ga raha kukutogola.
 
Ninaphodziambalaza phangu litsagani nkukutambukira,
usiku wosi nkukuririkana,
mana uwe ndiwe uniteryaye,
nami naimba na raha mwako maphani.
Nkagbwirana nawe ngingingi,
na mkpwonoo wa kulume wenye nguvu unanirinda.
 
Aviha analonda kunimarigiza,
ela andatserera kuzimu enye.
10 Aho andaolagbwa vihani,
na miri yao indakala chakurya cha mabawa.
 
11 Ela Mlungu andahenda mfalume ahererwe.
Hinyo aapao kpwa kuhadza dzina ra Mlungu andamtogola,
mana atu agombao handzo andasiswa.