97
Mlungu ndiye mtawala mkpwulu
Mwenyezi Mlungu anatawala, dunia naihererwe
tsi za pwani nazikale na raha.
 
Maingu na chilungulungu cha jiza chikamzunguluka
Msingi wa utawalawe ni haki na uamuli wa haki.
Moho nkumtanguliya
na kuocha avihae pande zosi.
Limeme rilaro kpwakpwe nkungʼaza dunia,
arizi nkuwoona ikasumba.
Myango nkutsatsamuka dza mshumaa mbere za Mwenyezi Mlungu,
mbere za Mwenyezi Mlungu wa dunia yosi.
Mlunguni kunatangaza hakiye,
na mataifa gosi ganaona ngumaye.
 
Osi anaoabudu vizuka naatiywe waibu,
hinyo anaodzikarya kpwa sababu ya vizuka visivyo mana.
Muabuduni mwi milungu mosi.
 
Atu a Sayuni anasikira na kuhererwa,
atu a midzi ya Juda anapiga njerejere
kpwa sababu ya uamulio, ee Mwenyezi Mlungu.
Mana uwe, ee Mwenyezi Mlungu, Uriye Dzulu Kuriko dunia yosi,
uwe ukutogolwa zaidi ya milungu yosi.
 
10 Ammendzao Mwenyezi Mlungu naazire mai,
iye nkurinda maisha ga atakatifue,
na kuaokola kula mikononi mwa atu ayi.
11 Mwanga nkuangʼarira mutu wa haki,
na raha nkumungʼarira mwenye moyo uriotsuka.
12 Hererwa katika Mwenyezi Mlungu mwi a haki,
na mtogole dzinare takatifu.