4
Ruwiya ya tsano: Chinara cha kuikira taa na mizaituni miiri
Ye malaika yekala akagomba nami wauya achedzanilamusa avi kala nirere. Naye achiniuza, “Unaona utu wani?” Nami nchimjibu nchimuamba, “Mimi naona chinara cha kuikira taa cha zahabu tuphu na dzuluye phana bakuli ra mafuha, taa sabaa na chila taa ina phatu pha kutiira utambi. 4:3 Maono 11:4Na kanda-kandaye phana mihi miiri ya mizaituni, mmwenga u uphande wa kulume wa ro bakuli na nyo wanjina u uphande wa kumotso.” Phahi námuuza ye malaika yekala anagomba nami, nchimuamba, “Bwana wangu, vino vitu manage nini?” Ndipho ye malaika achinijibu achiniamba, “Dze, ukale kumanya vino ni vitu vyani?” Nami nchijibu nchimuamba, “Simanya, bwana wangu.”
Naye achiniamba, “Hiri ni neno ra Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaromuambira Zerubabeli, ‘Uwe kundafwaulu kpwa nguvu wala uwezo, isiphokala kpwa Roho wangu.’ Takuna ndichoweza kukuzuwiya uwe, Zerubabeli. Hata napho ni mwango mkpwulu, undahendwa ukale herera mberezo. Na wakati uchiika dziwe ra mwisho ra nyumba ya kuvoya Mlungu, atu andakota kululu aambe, ‘Mlungu naaijaliye! Mlungu naaijaliye!’ ”
Mwenyezi Mlungu achigomba nami tsona achiniamba, “Zerubabeli ndiye ariyeika msingi wa nyumba ya kuvoya Mlungu na ndiye ndiyemarigiza kuidzenga.” Hipho ndipho undamanya kukala náhumwa kpwenu ni Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi. 10  4:10 Ezira 5:2Mana hata ye ariyebera siku ya mambo madide-madide andahererwa ndiphoona Zerubabeli ana kabiro mkpwononi, anadzenga.
4:10 Maono 5:6Chisha ye malaika achiniambira, “Hizi taa sabaa ni matso ga Mwenyezi Mlungu, nago ganaona chila phatu duniani.” 11 Chisha nchimuuza, “Hino mizaituni miiri ambayo mmwenga u uphande wa kulume na wanjina kumotso mwa chinara cha kuikira taa manage nini?” 12 Nchimuuza tsona nchiamba, “Zino panda mbiri za mizaituni ambazo zinamwaga mafuha ga rangi ya zahabu kutsupira mifereji miiri ya zahabu manage nini?” 13 Naye achiniamba, “Kpwani we kumanya vino ni vitu vyani?” Nami nchimjibu nchimuamba, “Simanya, bwana wangu.” 14 Ndipho achiamba, “Hinya ni nyo apakpwa mafuha airi amuhumikirao Mwenyezi Mlungu wa dunia yosi.”

4:3 4:3 Maono 11:4

4:10 4:10 Ezira 5:2

4:10 4:10 Maono 5:6