14
Kö ‑dhɔ ‑kë mɛ 'ka ‑sü bhë, ‑ka ‑ya ‑a ꞊wuën'! 'Kɛɛ gbaɔ ‑nu 'ö ‑Zuu 'slööslö 'dhö ‑a nu ‑na mɛ ‑nu ‑dhë bhë, ‑ka ‑an ꞊mɛɛ' 'pö; 'kɛɛ ‑yö ‑dho kë ‑së kö ‑yö kë ‑a mɛ 'ö ‑kë ‑Zlan 'dhi ‑wo pö ‑sü 'ka bhë ‑a 'ka. Mɛ 'ö 'wun ꞊blɛɛ' ‑na ‑wo gbɛ 'gü bhë, yaa‑ ꞊blɛɛ'‑ mɛ ‑nu ‑dhë, 'kɛɛ ‑ya ‑blɛɛ ‑Zlan ‑dhë, bhii mɛ gbɛ 'yaa‑ ma. 'Wun ‑nu 'wo ‑bin ‑sü 'ka ‑a ꞊blɛɛ' 'ö‑ wo ‑na bhë, ‑Zuu 'slööslö ꞊nɛ 'ö ‑kë ‑a ‑bha ‑kɔ ‑mɔ 'wun ‑bha ‑sü ꞊kwaa'. 'Kɛɛ mɛ 'ö ‑Zlan 'dhi ‑wo pö ‑na bhë, ‑ya ꞊blɛɛ mɛ ‑nu ‑dhë kö ‑yö ‑an ꞊faan' 'më ‑an ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü 'gü, ‑yaan ‑an ꞊faan' 'më 'iin kö ‑yaan ‑an ꞊zuö' ꞊dhuë'‑. Mɛ 'ö 'wun ꞊blɛɛ' ‑na ‑wo gbɛ 'gü bhë, ö ‑de 'sloo ꞊faan' ꞊nɛ 'ö‑ më ‑zo yö ‑sü 'gü, 'kɛɛ kö mɛ 'ö ‑Zlan 'dhi ‑wo ꞊blɛɛ' ‑na bhë, ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu ‑todhösü ꞊nɛ 'ö ‑an ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ꞊faan' më.
A‑ 'piö kö ka 'plɛ 'ka 'wun ‑nu ꞊blɛɛ'‑ ‑wo gbɛ 'gü; 'kɛɛ kë‑ wo bhë, ‑Zlan 'dhi ‑wo pö ‑sü ꞊yö ‑së, 'ö tɔɔ mɛ 'ö ‑Zlan 'dhi ‑wo pö ‑na bhë, ‑yö ꞊bhlëzë 'ö ꞊zië' 'wun ‑blɛɛ ‑wo gbɛ 'gü ‑mɛ ‑nu ‑ta. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, mɛ ꞊ya kë ‑an ziën 'ö ꞊ya ‑mɔ ‑a ‑bha kö 'wun 'ö ꞊blɛɛ ‑wo gbɛ 'gü bhë, ‑ya kë kö mɛ 'plɛ ‑wa ma, kö ‑ya ꞊dhië' ‑kwaa ‑yö kë 'dhö kö ‑yö ‑an ꞊faan' 'më ‑an ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü 'gü. N dhegluzë ‑nu, ꞊dhɛɛ' do 'ö ꞊nɛ: ꞊Ya kë ꞊nɛ n ‑ma ‑nu ka 'piö ‑sü bhë, 'ma 'wun ‑nu ꞊blɛɛ'‑ ka ‑dhë ‑wo gbɛ 'ö 'kaa‑ ma ‑a 'gü, 'ka ‑dhɛ ‑ga 'gü, ‑më ‑së 'ö dho ‑a kë ka ‑dhë ‑ɛɛ? ‑A ‑yö ‑a ‑bha ‑pë gbɛ yaa 'dhö kë ‑dhö ka ‑gɔ, ‑a 'ke yaa kë 'wun 'ö ‑kë ‑bin ‑sü 'ka 'ö ‑Zlan ‑ya ‑zɔn ‑a ꞊blɛɛ' ‑wo, 'wundɔdhe ꞊blɛɛ' ‑wo, ‑Zlan 'dhi ‑wo pö ‑sü waa‑ mɛ ꞊daan' ‑wo ‑an 'ka.
'Wun ꞊zuan' do ꞊ga ꞊nɛ; ‑yö ‑sü ꞊troo' ‑kë ‑a ‑bha ‑pë ‑nu, 'wo ꞊nɛ ‑bhɔng ‑nu, kɔng ‑nu ‑an 'dhö bhë ‑a ‑bha. ꞊Ya kë ꞊nɛ ‑a mɛ 'ö ‑dhö ‑a ‑wobɔatadhe yaa kë ‑dhö, ‑dhɛ 'wo‑ ‑bha do do 'ka bhë, ‑wo ‑dho ‑an ‑wo ‑dho 'ko 'piö dɔ ‑më ‑bha ‑ɛɛ? 'Ö ꞊ya kë 'pö ꞊nɛ 'truu 'ö ꞊waa‑ ‑piö, 'ö ‑glugɔnmɛ ‑nu 'dho ‑na 'kuëdhö bhë, ‑a ‑piö mɛ 'yaa‑ ‑piö ‑a ‑piö ‑kɔ 'ka, ‑glugɔnmɛ ‑nu ‑wo dho wo ‑de ‑pë kë ‑kɔklë ꞊ɛɛ? Ka gia‑, ‑ka ‑dhɛ ‑ga bhë 'dhɛ! ‑Kɔ do bhë ‑a 'ka, 'ka ‑Zlan 'dhi ‑wo pö ‑wo gbɛ 'gü, ‑wo ‑dho ‑a ‑gɛn ma ‑kɔklë ꞊ɛɛ? ꞊Ya kë 'dhö kö pë 'ka‑ ꞊blɛɛ' ‑na bhë ‑a ‑gɔ 'yaa ‑dhö, ka‑ ‑blɛɛ 'kpaan. 10 ‑Wo ꞊plëëzë ‑nu ‑wo ‑dhö 'kpongtaa zö, 'kɛɛ ‑a mɛ 'ö dho kë ‑dhö kö ꞊waa‑ ꞊blɛɛ' ‑waan pö ‑a ‑gɛn ma ‑mɛ 'yaa 'dhö, 'yaa ‑dhö. 11 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, mɛ ꞊ya 'wun ꞊blɛɛ'‑ n ‑dhë ‑wo 'ö 'maa‑ ma ‑a 'gü, kö mɛ bhë, yi ‑nu 'yië kë yi 'ko ‑dhë ‑nia 'ka. 12 ꞊Dhɛ 'ö ‑kë ꞊nɛ ka ‑ya ‑sü 'ka ‑a ꞊wuën' giagiawo kö ‑Zuu 'slööslö ‑bha yuö ‑nu ‑wo dɔ ka kwɛɛ bhë, kö ‑wo kë ka ‑gɔ ꞊va 'ka ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu ‑da 'dhiö ‑pë 'ka, ‑zo ‑yö ‑a ‑bha ‑sü 'gü.
13 Mɛ 'ö 'wun ꞊blɛɛ ‑wo gbɛ 'gü bhë, ‑a ꞊dua' ‑mü kö ‑ya ‑dhɛ ‑Zlan ‑gɔ kö (yö gia‑) ‑a 'dhiö ‑lo ‑sü ‑yö bɔ ‑a ‑ta. 14 'Ö tɔɔ ꞊ya kë ꞊nɛ a ꞊bhɛa' ‑na ‑wo gbɛ 'gü, 'kö ‑kë ꞊nɛ n 'nii‑ ‑yö ꞊bhɛa' ‑sü 'piö, n 'wunbhokoukëdhe gbɛ 'yaa 'dhö. 15 ꞊Ya kë 'dhö kö pë 'a dho ‑a kë zlöö 'ö tɔɔ ‑kɔ do 'ö n nii 'dhoë‑ 'ka ꞊bhɛa' ‑sü 'gü bhë, 'ö 'töng gbɛ 'ka 'pö 'ö n ‑ma 'wunbhokoukëdhe dho kaa 'pö ꞊bhɛa' ‑sü 'gü; 'iin ‑kɔ do 'ö n ‑zo 'plɛ dho kaa 'tan bho ‑sü 'gü bhë 'ö n ‑ma 'wunbhokoukëdhe dhö kaa 'pö ‑a 'piö. 16 Bhi gia‑, ꞊dhɛ 'ü‑ ‑ga ‑a 'gü bhë, ꞊ya kë ꞊nɛ 'bha ‑Zlan zuö pö dosɛn ‑wo 'waa gbɛ 'gü, mɛ 'kpaan ‑dho kë ‑dhö ‑bhɔkuëkëdhɛ 'gü mü kö ‑yö amɛn pö ꞊a? 'Ö tɔɔ ü ‑bha ‑Zlan zuö pö ‑sü 'gü, pë ‑nu 'ü‑ ꞊blɛɛ' bhë 'yaa‑ ma. 17 'Kö ‑kë ꞊nɛ ü ‑bha ‑Zlan zuö ‑pö ‑a 'gü ‑wun ꞊yö 'kpëdhö, yaa 'dho mɛ gbɛ ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ꞊faan' më.
18 A ‑Zlan zuö ‑pö 'ö tɔɔ a 'wun ‑blɛɛ ‑wo gbɛ 'gü ꞊va 'ka 'a ꞊zië' ka 'saadhö ka ‑ta. 19 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, ꞊ya kë ꞊nɛ mɛ ‑nu ꞊wa 'dho wo 'kuë‑, ‑yö ‑kë n 'gü ‑së kö ‑wo kpö 'sɔɔdhu 'wo dho ‑a ‑gɛn ma, 'a‑ pö kö ‑an ‑bha ‑zo ‑yö ‑Zlan ‑bha ‑sü ‑yaan ‑da 'dhiö 'ö ꞊zië' ‑wo kpö ‑vuu ꞊plëëzë ‑pö ‑wo gbɛ 'gü ‑sü ‑ta.
20 N dhegluzë ‑nu, kö ꞊kun 'ö ka 'wun ‑nu ‑yö 'ko 'dhiö ‑kɔ ‑nu ‑wo ‑kë ꞊nɛ 'në ‑nu ‑bha 'dhö; 'wun 'ö ‑gban 'wun ‑nu kë ‑sü 'gbloo 'piö ‑bha bhë, ‑ka kë mɛ ‑dee ‑nu 'ka ‑an 'gü! Pë 'ö 'ka dho kë ‑a 'gü ꞊nɛ 'në ‑nu 'dhö 'ö tɔɔ pë ‑nu 'wo ‑gban 'wun yaa kë ‑sü ‑bha bhë ꞊zian' 'ö bhii 'kaa pë gbɛ dɔ ‑a ‑bha. 21 Pë 'ö ꞊bɛɛn' ‑sü 'ka ‑Zlan ‑bha 'sëëdhɛ 'gü ‑ya ‑pö: Kwa Dëmɛ ‑ya ‑pö ꞊nɛɛ: A ‑dho 'wun ꞊blɛɛ'‑ 'sɛgɔ 'ö ꞊nɛ ‑a 'gü ‑mɛ ‑nu ‑dhë; 'kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë a ‑dho ‑a ꞊blɛɛ'‑ ꞊bɔa' ‑wo gbɛ pö ‑mɛ ‑nu ‑ta ‑sü 'ka. 22 ꞊Ya kë 'dhö, gbaɔ 'ö ‑gban 'wun ‑blɛɛ ‑wo gbɛ 'gü ‑sü ‑bha bhë, ‑yö 'wun ꞊zuan' 'ka mɛ ‑nu 'ö 'waa ‑Zlan ‑bha 'ka bhë ‑an ‑dhë (‑a ‑zɔn ‑an ‑dhë ‑sü 'ka ꞊nɛ ‑Zlan ꞊ya ö ‑ta yö ‑an ‑bha); 'kɛɛ mɛ 'ö 'wo ‑Zlan ‑bha 'ka ‑an ‑bha 'wun 'yaa yö 'dhö; pë 'ö mɛ ‑nu 'wo ‑Zlan ‑bha 'ka 'ö ‑an ‑dhë 'wun ꞊zuan' 'ka 'ö tɔɔ gbaɔ mɛ 'ö ‑kë ‑Zlan 'dhi ‑wo pö ‑sü 'ka (‑a ‑zɔn ‑sü 'ka ꞊nɛ 'ö ‑an ziën). 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö 'pö bhë 'yaa 'dhö mɛ ‑nu 'ö 'waa ‑Zlan ‑bha 'ka bhë ‑an ‑bha 'ka.
23 Ka gia‑, ‑ka ‑dhɛ ‑ga bhë 'dhɛ! ꞊Ya kë ꞊nɛ ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu ꞊wa 'dho wo 'ko ꞊bhaa, wo 'plɛ ꞊wa yö 'wun ꞊blɛɛ' ‑sü ‑bha ‑wo gbɛ 'gü, mɛ ‑nu 'waa pë gbɛ dɔ 'wun bhë ‑a ‑bha waa‑ mɛ ‑nu 'ö 'waa Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'ka, ꞊wa ‑da ka kpö 'gü mü, wo 'ka 'dhoë‑ pö 'blɔɔn‑ ꞊ya ‑da ‑an 'gü a? 24 'Kɛɛ ꞊ya kë ꞊nɛ ka 'plɛ 'ka yö ‑Zlan 'dhi ‑wo pö ‑sü ‑bha, mɛ ‑nu 'ö 'waa Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu 'ka bhë waa‑ 'to 'to ‑mɛ 'kpaan ꞊wa ‑da ka ziën, 'wun bhë ‑yö ‑dho ‑gban ‑an ‑bha, 'ö yö ‑an ‑bha ꞊sɔɔn yaa ‑bha, 'wun 'ö 'wo‑ ma ‑na bhë ‑a ‑wun 'gü; 'ö ꞊ya kë 'ö ‑an ꞊zuö' ‑yö za dɔ ‑an ‑bha, 25 kö ‑an ꞊zuö' 'gü ‑wun ‑nu 'wo ‑bin ‑sü 'ka 'fɛfɛdhö bhë ꞊wa yö ‑dhɛpuudhɛ 'gü. ‑Kɔ bhë ꞊nɛ 'ö ꞊ya kaa 'ö mɛ ‑nu 'wo bhë 'wo ‑gblü ‑Zlan ‑wo 'dhiö ‑a ‑dhɔ kë ‑sü 'ka ꞊woë' ꞊nɛɛ: «'Wun gia‑ ‑mü. ‑Zlan ‑yö ka ziën.»
'Wun ‑mɔ 'kuë ‑kɔ ‑së 'ö ‑Zlan ‑bha mɛ ‑nu ziën
26 'Wun mɛ 'a dho kan ‑a ‑ta zlöö, n dhegluzë ‑nu, ö tɔɔ: ꞊Ya kë ꞊nɛ 'ka 'dho ka 'ko ꞊bhaa, mɛ ꞊ya kë ka ziën 'ö 'tan ꞊ya nu ‑a ꞊zuö' 'piö, kö mɛ gbɛ ‑bha ‑yö kë mɛ ꞊daan' ‑wo 'ka, kö mɛ 'waa gbɛ ‑bha ‑yö kë pë 'ö 'bin ‑sü 'ka 'ö‑ yö ‑a 'ka, mɛ ‑yö bɔ ‑de ‑a ‑bha ‑yö kë 'wun ‑blɛɛ ‑wo 'waa gbɛ 'gü ‑sü 'ka, ‑a mɛ 'bhaa ‑bha ‑yö kë ‑a ‑dhië ‑kwaa ‑sü 'ka 'ö 'ka dho ‑a kë, ‑a 'plɛ ‑yö kë ka ‑zo ‑gban ‑pë 'ka. 27 'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ mɛ ‑nu ꞊wa kë ‑dhö kö ‑waan 'wun ꞊blɛɛ'‑ ‑wo gbɛ 'gü, kö ‑wo kë mɛ ꞊plɛ 'iin mɛ ‑yaaga 'ka, 'kɛɛ kö ‑a ‑dhië ‑kwaa ‑sü ‑yö kë ‑dhö; mɛ 'ö ‑dhö, ‑yö yö mü do do 'ka. 28 'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ mɛ 'yaa ‑dhö kö ‑wo ‑nu bhë ‑yö ‑an ‑gɛn pö, kö mɛ 'ö ‑dhö ‑yö ꞊bhɛa'‑ ‑wo ꞊löö ö ‑de 'sloo ö ‑bha 'ka ‑Zlan ‑dhë; kö ꞊kun 'ö‑ ‑wo ‑yö yö plaan mü. 29 Kë ꞊nɛ ꞊ya 'to ‑Zlan 'dhiwopömɛ ‑nu ‑bha, ‑wo kë mɛ ꞊plɛ 'iin mɛ ‑yaaga 'ka kö ‑wo 'wun ꞊blɛɛ'‑ ‑wo ‑ta; kö mɛ ‑nu 'wo to, ‑wo wo 'to 'to ‑a ‑bha ‑wo ‑dhɛ ‑ga ‑a 'piö. 30 'Ö mɛ ꞊ya kë mü 'pö 'ö ‑Zuu 'slööslö ꞊ya 'wun bho ‑bin ‑blü ‑a ‑dhë kö ‑yaan ‑a ꞊blɛɛ'‑, kö ‑yö dɔ mɛ 'ö 'dhiö bhë ‑yö yën ö ‑bha ‑bha. 31 ‑Yö kë 'dhö kö ka 'plɛ 'kaan‑ ‑Zlan 'dhi ‑wo pö, mɛ do ‑yö yö mü; ꞊ya yën 'ö mɛ 'waa gbɛ ‑yö yö mü 'pö kö mɛ 'plɛ ‑waan ‑a ma kö ‑an ꞊faan' ‑yaan 'më. 32 Mɛ 'ö ꞊ya kë 'wo ‑Zlan 'dhi ‑wo pö ‑na bhë, ‑an ꞊dua' ‑mü kö ‑wo kë 'wun 'ö dɔ ‑an 'dhi bhë mɛ 'ö 'wo‑ 'kun ‑kɔ dɔ ‑an 'ka; 33 'ö tɔɔ ‑Zlan yaa kwa ꞊dhɔɔ kë kö 'kwaan‑ pë ‑nu kë ‑kungkuëdhɛ ‑kwaa; 'kɛɛ kö ‑yö kë ꞊zian' ꞊zuöyagluu 'gü.
‑Ka ‑dhɛ ‑ga 'dhɛ! ꞊Ya kë Yesu ‑wun ‑dhɛ 'wun gia‑ ‑mɛ ‑nu ziën, ‑dhɛ 'saadhö 'gü ‑kɔ 'ö kë ‑na ‑a 'ka 34 dhebɔ ‑nu 'piö ꞊zian' 'ö tɔɔ ‑ya 'wo‑ wo diindhö. 'Yaa ‑së ‑an ‑bha 'ka kö ‑wo 'wun ‑nu ꞊blɛɛ'‑ ‑bhɔkuëdhe ‑nu 'gü; ‑wo kë dhoo ‑nu 'wo wo ‑gɔ dho sia‑ wo ꞊gɔn ‑nu ‑dhë ‑an 'ka ꞊nɛ ‑kɔ 'ö ‑Zlan ‑bha tɔng ‑ya pöë bhë ‑a 'dhö. 35 ꞊Ya kë ꞊nɛ ꞊dhɛɛkpɔdhe ‑ya kë ‑an ‑gɔ 'wun 'bhaa ‑bha, kö ‑wo wo ꞊gɔn ‑nu ꞊dhɛɛ' 'kpɔ kɔɔ ꞊zian'. 'Yaa ‑së dhebɔ ‑bha 'ka kö ‑yö 'wun ‑nu ꞊blɛɛ'‑ ‑bhɔ 'kuë‑ ‑nu 'gü.
36 'Ö bhii ka gia‑, ‑ka ‑dhɛ ‑ga bhë! Yaa kë ꞊nɛ ‑Zlan ‑wo 'ö bhë ‑dhɛ 'ö ka ꞊plöö 'ma bhë ꞊nɛ 'ö ‑wo ‑a ‑bha 'iin ka ‑de 'sloo ꞊nɛ 'ka‑ yö. 37 'Ö ꞊ya kë ꞊nɛ ü ‑Zlan 'dhiwopömɛ 'ka 'iin gbaɔ 'ö go ‑Zlan 'piö ‑yö ü ‑gɔ kö 'wun ‑nu 'a‑ ꞊blɛɛ' ‑na 'sëëdhɛ ꞊nɛ ‑a 'gü bhë ‑yö kë ü 'yaan ꞊nɛ, ‑yö tɔng 'ö kwa Dëmɛ ‑ya dɔ ‑a 'ka. 38 Mɛ 'ö 'yaa‑ ꞊bhlë ‑ya, kö mɛ bhë kö ꞊kun 'ö 'ka‑ ‑ga ka kpö 'gü ‑mɛ 'ka.
39 N dhegluzë ‑nu, ꞊ya kë 'dhö kö pë mɛ 'ö 'ka dho ‑ya ‑a ꞊wuën' 'ö tɔɔ kö 'kaan‑ ‑Zlan 'dhi ‑wo pö. 'Kɛɛ kë‑ wo 'dhö bhë, ꞊kun ‑kë 'ka‑ pö ‑an ‑dhë kö ꞊kun 'wo 'wun ꞊blɛɛ' ‑wo gbɛ 'gü. 40 Pë 'ö 'ka dho ‑a kë, ‑yö kë ‑a kë ‑kɔ 'ka, ‑yö kë ö pin ꞊taa.