^
3 JUAɅ̃
Djaba Gayoba bia od̶a
Djaba Diotrepeba biẽ́ od̶a
Djaba Demetriod̶ebema bia bed̶eaped̶ad̶a
Juaʌ̃ba naʌ̃ cartad̶e jĩrũare b̶ʌd̶a