2
A HANAUIA o Iesu ma Betelehema i Iudea, i ke kau ia Herode ke alii, aia hoi, kele mai la na magoi mai ka aina hikina mai a Ierusalema,
I ka i ana mai, Ai la ihea ka mea i hanau iho nei i aliii no ka poe Iudaio? No ka mea, ua ike makou ma ka aina hikina i kona hoku, a ua hele mai nei makou e kukuli hoomaikai ia ia.
A lohe ae la o Herode ke alii, apoapo ae la kona oili, oia a me ko Ierusalema a pau.
Alaila, houluulu ae la ia i ka poe kahuna nui a me ka poe kakauolelo a na kanaka, ninau mai la oia ia lakou, Ai la ihea kahi e hanau ai o ka Mesia?
Hai aku la lakou ia ia, Aia i Betelehema i Indea nei; no ka mea, ua palapalaia e ke kaula penei,
O oe, e Betelehema, i ka aina o Iuda, aole no oe ka mea uuku loa iwaena o ko Iuda poe alii; no ka mea, mailoko mai ou e hele mai ana kekahi alii, nana e hoomalu i ko'u poe kanaka o ka Iseraela.
 
Alaila, kii malu aku la o Herode i ua mau magoi la, ninau pono aku la ia lakou i maopopo ai ka manawa i ikea aku ai ua hoku la.
Hoouna aku la oia ia lakou i Betelehema, i aku la, Ou haele oukou, e imi pono aku i ua keiki la; a loaa hoi, alaila e hai mai ia'u, i hele aku hoi au e kukuli hoomaikai ia ia.
A lohe ae la i ka ke alii, haele aku la lakou; aia hoi, ka hoku a lakou i ike ai ma ka aina hikina, lele e aku la ia imua o lakou, a hele aku la, a kau iho la maluna pono o kahi e noho ana o ua keiki la,
10 A ike aku lakou i ua hoku la, hauoli nui loa ae la lakou.
 
11 Komo lakou iloko o ka hale, a ike aku la i ua keiki la a me kona makuwahine o Maria, a moe iho la lakou, hoomaikai aku la ia ia; a wehe ae la lakou i ko lakou waihona waiwai, haawi aku la lakou nana i ke gula, a me ka libano, a me ka mura.
12 A ma ka moeuhane, papaia mai lakou, aole e hoi bou aku io Herode la, a ma kekahi alanui e ae i hoi aku ai lakou i ko lakou aina.
 
13 A hala aku la lakou, aia hoi, ikea aku la ka anela a ka Haku e Iosepa i ka moeuhane, i mai la, E ala, e lawe i ke keiki a me kona makuwahine, a holo aku i Aigupita; malaila e noho ai, a olelo hon aku au ia oe; no ka mea, e imi mai ana o Herode i ke keiki, e pepehi ia ia.
14 Ala ae la ia, lawe ae la i ke keiki a me kona makuwahine i ka po, a holo aku la i Aigupita;
15 Malaila ia i noho ai a make o Herode. Nolaila, ko ae la ka olelo a ka Haku ma ke kaula, i ka i ana mai, Ua kahea aku au i ka'u keiki mai Aigupita mai.
 
16 Alaila, ike ae la o Herode, ua hoohokaia oia e ka poe magoi, ukiuki loa iho la ia, kena aku la ia, a luku aku la i na keikikane a pau o Betelehema, a o na wahi a puni e kokoke ana, i ka poe elua makahiki a hala ilalo, i ka manawa i ninau pono aku ai ia i ka poe magoi.
17 Alaila, ko ae la ka olelo a ke kaula a Ieretnia, i i mai ai,
18 Ua lohea ka leo ma Rama, he pihe, he uwe ana, a me ke kanikau nui; e uwe ana o Rahela no kana mau keiki, aole loa ia e na, no ka mea, aole ae nei lakou.
 
19 A make o Herode, alaila ikea aku la kekahi anela a ka Haku e Iosepa ma ka moeuhane i Aigupita;
20 I mai la, E ala oe e lawe i ke keiki a me kona makuwahine, a e hoi aku i ka aina o ka Iseraela; no ka mea, ua make ka poe i imi mai e pepehi i ua keiki nei.
21 Ala'e la ia, lawe ae la i ua keiki la, a me kona makuwahine, a hele aku la i ka aina o ka Iseraela.
22 Aka, lohe ae la ia, o Arekelau ke alii ma ludea i pani no ka hakahaka o kona makuakane o Herode, makau iho la ia i ka hele aku malaila: a aoia mai ai ma ka moeuhane, hoi aku ia i ka moku o Galilaia.
23 A hiki aku la ia i kekahi kulanakauhale o Nazareta ka inoa, noho iho la ia ilaila: pela i ko ai ka olelo a ka poe kaula, E kapaia oia he Nazarene.