17
A HALA ae la na la eono, kono ae la o Iesu ia Petero me Iakobo a me Ioane kona kaikaina, a kai aku la ia lakou ma kahi mehameha ma ka mauna kiekie.
Hoopahaohaoia iho la ia imua o lakou; alohi mai la kona helehelena e like me ka la, a keokeo mai la kona aahu e like me ka malamalama.
Aia hoi, ikea ae la e lakou o Mose a me Elia e kamailio pu ana me ia.
Olelo aku la o Petero ia Iesu, i aku la, E ka Haku, he pono no kakou ke noho maanei; ina oe e makemake, e kukulu makou i mau halelewa i ekolu, nou kekahi, no Mose kekahi, a no Elia kekahi.
Ia ia i olelo aku ai, aia hoi, he ao alohilohi i uhi mai ia lakou; a he leo mailoko mai o ke ao i pae mai la, O ka'u Keiki punahele keia, ka mea a'u i olioli loa ai; e hoolohe oukou ia ia.
A lohe ae la na haumana, moe iho la lakou ilalo ke alo, makau loa ae la.
Hele mai la o Iesu, hoopa iho la ia lakou, i mai la, E ala'e, mai makau oukou.
Alawa ae la ko lakou maka iluna, aole lakou i ike i ke kanaka e ae, ia Iesu wale no.
 
A iho mai la lakou mai ka mauna mai, papa mai la o Iesu ia lakou, i mai la, Mai hai aku oukou i ka oukou mea i ike iho nei, a ala mai ke Keiki a ke kanaka mai ka make mai.
10 Ninau aku la na haumana ana ia ia, i aku la, No ke aha la e olelo mai nei ka poe kakauolelo, o Elia ke hele e mai mamua e pono ai?
11 Olelo mai la o Iesu ia lakou, i mai la, O Elia no ke hele e mai mamua e pono ai, a e hooponopono i na mea a pau.
12 Ke olelo aku nei no hoi au ia oukou, Ua hiki e mai no o Elia, aole nae lakou i ike ia ia; aka, ua hana aku lakou ia ia i ka mea a lakou i makemake ai. Pela no hoi ke Keiki a ke kanaka e hana eha ia'i e lakou.
13 Alaila ike iho la na haumana, o Ioane Bapetite kana i olelo mai ai ia lakou.
 
14 A hiki ae la lakou i ka poe kanaka, hele mai la kekahi kanaka io na la, kukuli iho la imua ona, i mai la,
15 E ka Haku, e aloha mai oe i ka'u keiki; no ka mea, ua loohia ia e ka mai hina, ua eha loa, ua hina pinepine ia iloko o ke ahi, a iloko o ka wai.
16 A lawe mai la au ia ia i kau poe haumana, aole hoi i hiki ia lakou ke hoola ia ia.
17 Olelo mai la o Iesu, i mai la, E ka hanauna manaoio ole a me ka hewa! Pehea hoi ka loihi o ko'u noho pu ana me oukou? Pehea hoi ka loihi o ko'u hoomanawanui ana'ku ia oukou? E lawe mai ia ia io'u nei.
18 Papa aku la o Iesu ia ia, a puka aku la ka daimonio iwaho ona; a ola iho la ua keiki la mai ia hora mai.
 
19 Alaila, hele malu aku la na haumana io Iesu la, ninau aku la, No ke aha la i hiki ole ai ia makou ke mahiki aku ia ia?
20 I mai la o Iesu ia lakou, No ko oukou manaoio ole. He oiaio ka'u e olelo aku nei ia oukou, ina he like ko oukou manaoio me kekahi hua makeke, a olelo aku paha oukou i keia mauna, E nee aku oe i o, a e nee aku no ia; aole mea hiki ole ia oukou.
21 Aka, aole e puka wale aku ka mea me neia, aia ma ka pule a me ka hookeai wale no.
 
22 I ko lakou noho ana ma Galilaia, i mai la o Iesu ia lakou, E kumakaia'ku ke Keiki a ke kanaka iloko o na lima o kanaka:
23 Na lakou ia e pepehi a make, a po akolu ae e hoalaia mai ai ia. A kaumaha loa iho la lakou.
 
24 A hiki aku la lakou i Kaperenauma, hele mai la ka poe auhau hapaha io Petero la, i mai la, Aole anei e hookupu mai ka oukou kumu i ka hapaha?
25 I aku la ia, Ae. A komo aku la ia iloko o ka hale, olelo mua mai la o Iesu ia ia, i mai la, Heaha kou manao, e Simona, owai ka poe hookupu aku i ka mea auhau a me ka uku i na alii o keia ao? o ka lakou poe keiki anei, a o na kanaka e paha?
26 I aku la Petero ia ia, O kanaka e. I mai la Iesu ia ia, Alaila, ua kaawale na keiki.
27 Aka, o hoonaukiuki kakou ia lakou, e hele aku oe i ka moanawai, e hoolei aku i ka makau, a e huki mai i ka ia mua e lou mai ana; a i ka wehe ana i kona waha, e loaa ia oe kekahi hapalua: oia kau e lawe ai, a e haawi aku ia lakou no kaua.