18
I A manawa, hele aku la ka poe haumana io Iesu la, i aku la, Owai la ka mea nui loa iloko o ke aupuni o ka lani?
Kahea aku la o Iesu i wahi keiki uuku, hooku ae la ia ia iwaenakonu o lakou,
I mai la, He oiaio ka'u e olelo aku nei ia oukou, ina aole oukou i hoohuliia'e, a e like hoi me na keiki uuku, aole loa oukou e komo iloko o ke aupuni o ka lani.
O ka mea hoohaahaa ia ia iho e like me keia keiki, oia ka nui loa iloko o ke aupuni o ka lani.
O ka mea launa aku i kekahi keiki e like me keia no ko'u inoa, oia ke launa mai ia'u.
Aka, o ka mea hoohihia aku i kekahi o keia poe mea uuku o ka poe manaoio mai ia'u, e aho nona ke nakinakiia ka pohaku wili palaoa ma kona a-i, a e hoopaholoia oia i kahi hohonu o ke kai.
 
Auwe ko ke ao nei no na hoohihia ana! E hiki io mai no na hihia; aka, auwe ke kanaka nana e hoohihia mai!
Ina e hoohibia mai kou lima a o kou wawae paha ia oe, e oki iho ia mea, a e hoolei aku; e aho nou e komo oopa oe, a mumuku paha iloko o ke ola, i ole e hoolei pu ia'ku oe me kou mau lima elua, a me na wawae elua iloko o ke ahi mau loa.
Ina paha e hoohihia mai kou maka ia oe, e poalo ae, a hoolei aku; e aho nou e komo makahi oe iloko o ke ola, i ole e hooleiia oe me na maka elua iloko o ke ahi o Gehena.
10 E ao oukou, mai hoowahawaha mai i kekahi o keia poe mea uuku: no ka mea, ke olelo aku nei au ia oukou, e nana mau ana ko lakou poe anela i ka lani i ka helehelena o ko'u Makua i ka lani.
11 A ua hele mai nei ke Keiki a ke kanaka e hoola i ka mea i auwana.
12 Heaha ko oukou manao? Ina paha hookahi haneri hipa a kekahi kanaka, a ua auwana kekahi o lakou, aole anei ia e waiho i ka poe kanaiwakumamaiwa, a hele aku ma na mauna e imi i ka mea i nalowale?
13 Ina paha e loaa oia ia ia, he oiaio ka'u e olelo aku nei ia oukou, ua oi aku kona olioli no ua hipa la, i ka olioli no na hipa he kanaiwakumamaiwa aole i auwana.
14 Pela hoi, aole e makemake ko oukou Makua i ka lani e lilo aku kekahi o keia poe mea uuku.
 
15 Ina e hana hewa mai kou hoahanau ia oe, e hele oe e ao aku ia ia olua wale no. A i hoolohe mai oia ia oe, ua loaa ia oe kou hoahanau.
16 A i hoolohe ole mai oia ia oe, e kono aku me oe i hookahi i elua paha, i maopopo ai kela olelo keia olelo ma ka waha o na mea ike maka elua a ekolu paha.
17 Ina paha e hoolohe ole kela ia laua, alaila, e hai aku ia mea i ka ekalesia; a ina paha e hoolohe ole ia i ka ekalesia no hoi, e hoohalike oe ia ia me ke kanaka e, a me ka lunaauhau.
18 He oiaio ka'u e olelo aku nei ia oukou, O na mea a oukou e hoopaa ai ma ka honua nei, e hoopaaia hoi lakou ma ka lani; a o na mea a oukou e kala ai ma ka honua nei, e kalaia no hoi lakou ma ka lani.
 
19 Eia hou, Ke olelo aku nei hoi au ia oukou, ina paha elua o oukou ma ka honua nei e manao like i kekahi mea a laua e noi ai, e haawiia'ku hoi ia na laua e ko'u Makua i ka lani.
20 No ka mea, ma kahi e halawai ai na mea elua a ekolu paha ma ko'u inoa, malaila hoi au iwaena pu me lakou.
 
21 Alaila, hele aku la o Petero io na la, i aku la, E ka Haku, ehia na hana hewa ana mai a ko'u hoahanau ia'u, a kala aku au ia ia? ehiku anei?
22 Olelo mai la o Iesu ia ia, Ke i aku nei au ia oe, Aole ehiku wale no; aka, he kanahiku hiku.
 
23 No ia mea, ua like ke aupuni o ka lani me kekahi alii, ka i manao iho e olelo hoakaka me kana poe kauwa no ka lakou aie ana.
24 I ka hoomaka ana e hoakaka ai, ua kaiia mai kekahi mea aie io na la, he umi tausani na talena kana i aie ai.
25 Aole hoi ana mea e uku aku ai; kauoha aku la kona haku e kuai lilo ia'ku oia me kana wahine, a me kana mau keiki, a me kana mea a pau loa, i loaa'i ka uku.
26 Moe iho la ua kauwa la, hoomaikai aku la ia ia, i aku la, E ka haku, e ahonui mai oe ia'u, a e uku aku au ia oe ia mea a pau loa.
27 Aloha mai la ka haku i ua kauwa la, kuu mai la ia ia, a kala mai la i kana aie.
28 Hele aku la ua kauwa la iwaho, a halawai me kekahi hoakauwa ona, i aie mai i kana i hookahi haneri denari, lalau aku la ia ia, a umi iho la i kona a-i, i aku la, E uku mai oe ia'u i kau mea i aie.
29 Moe iho la kona hoakauwa ma kona wawae, noi mai la ia ia, i mai la, E ahonui mai oe ia'u, a e uku aku au ia oe ia mea a pau loa.
30 Aole ia i ae aku; aka, hele aku la ia, a hoolei aku la ia ia iloko o ka halepaahao, a pau loa ka aie i ka ukuia.
31 A ike ae la kona mau hoakauwa i ka mea ana i hana'i, minamina loa iho la lakou; a hele lakou, hai aku la i ko lakou haku i na mea a pau i hanaia.
32 Alaila, kahea aku la kona haku ia ia, i aku la, E ke kauwa ino, ua kala aku no au i kau aie a pau, i kou noi ana mai ia'u;
33 Aole anei i pono nou ke aloha aku i kou hoakauwa, me a'u i aloha aku ai ia oe?
34 Huhu aku la kona haku, a haawi aku la ia ia i ka poe kiai halepaahao, a pau loa ae la kana aie i ka ukuia.
35 Pela hoi i ko'u Makua i ka lani e hana aku ai ia oukou, ina aole oukou a pau e kala aku me ko oukou naau i na hala o ko oukou poe hoahanau.