25
NOHO iho la ka Iseraela ma Sitima: a hoomaka iho la, na kanaka e moe kolohe me na kaikamahine a ka Moaba.
Koi mai la lakou i na kanaka e hele aku i na ahaaina hoomana a na akua o lakou: ai iho la na kanaka, a kulou iho la i na akua o lakou.
Hui pu aku la ka Iseraela me Baalapeora: a ua hoaia mai la ka inaina o Iehova i ka Iseraela.
Olelo mai la o Iehova ia Mose, E lawe i na luna a pau o kanaka, e kau aku ia lakou imua o Iehova ma ka la, i hoohuliia'ku ai ka inaina nui o Iehova mai ka Iseraela aku.
Olelo aku la o Mose i na lunakanawai o ka Iseraela, E pepehi oukou a pau i na kanaka o oukou i hui pu ia'ku me Baalapeora.
 
Aia hoi, hele mai kekahi mamo a Iseraela, a lawe mai la i kekahi wahine no Midiana i na hoahanau ona, imua o na maka o Mose, a imua o na maka o ke anaina kanaka a pau o na mamo a Iseraela, e uwe ana lakou ma ka puka o ka halelewa o ke anaina.
A ike aku la o Pinehasa ke keiki a Eleazara ke keiki a Aarona ke kahuna, ku ae la ia mawaena o ke anaina kanaka, a lawe ae la ia i ka ihe ma kona lima;
Hahai aku la ia mamuli o ua kanaka la o ka Iseraela maloko o ka halelewa, a hou iho la ia laua a elua, i ke kanaka o ka Iseraela a me ka wahine ma kona opu. Pela no i paleia'i ke. ahulau mai na mamo a Iseraela aku.
A o ka poe i make i ke ahulau, he iwakaluakumamaha tausani lakou.
 
10 Olelo mai la o Iehova ia Mose, i mai la,
11 O Pinehasa ke keiki a Eleazara, ke keiki a Aarona ke kahuna, ua hoohuli ae ia i kuu inaina mai na mamo a Iseraela aku, no kona lili ana no'u iwaena o lakou; i hoopau ole ai au i na mamo a Iseraela i kuu lili ana.
12 Nolaila, e i aku oe, Aia hoi, ke haawi aku nei au i kuu berita nona e malu ai.
13 Nona no ia, a no kana poe mamo mahope ona, o ka berita o ka oihana kahuna mau loa; no ka mea, ua lili oia no kona Akua, a ua hookalahala oia no na mamo a Iseraela.
 
14 O ka inoa o ke kanaka Iseraela i pepehiia, i pepehi pu ia me ka wahine o Midiana, oia o Zimeri ke keiki a Salu, he luna o ka ohana kupuna no ka Simeona.
15 A o ka inoa o ka wahine no Midiana i pepehiia, oia o Kosebi, ke kaikamahine a Zura, he luna ia o kekahi poe kanaka, no ka ohana alii ma Midiana.
 
16 Olelo mai la o Iehova ia Mose, i mai la,
17 E kaua aku oe i ko Midiana, a e pepehi ia lakou:
18 No ka mea, ke hoopilikia mai nei lakou ia oukou, me ka hoowalewale ana a lakou i hoowalewale mai ai ia oukou ma ka mea o Peora, a ma ka mea o Kosebi ke kaikamahine a kekahi alii o Midiana, ko lakou kaikuwahine, o ka mea i pepehiia i ka la o ke ahulau no Peora.