28
OLELO mai la o Iehova ia Mose, i mai la,
E kauoha aku oe i na mamo a Iseraela, e i aku ia lakou, O kuu mohai, o kuu berena mea mohai i kuniia i ke ahi, i mea oluolu ia'u, o ka oukou ia e malama ai e kaumaha mai ia'u i kona manawa pono.
A e i aku oe ia lakou, Eia ka mohai a oukou e kaumaha ai ia Iehova, elua keikihipa kina ole o ka makahiki mua, i kela la i keia la, i mohaikuni mau.
E kaumaha oe i kekahi keikihipa i kakahiaka, a o kekahi keikihipa kau e kaumaha ai i ke ahiahi
A he hapaumi o ka epa palaoa i mohaiai, i kawili pu ia me ka hapaha o ka hina aila i kuiia.
He mohaikuni mau ia, i kauohaia'ku ma ka mauna o Sinai, i mohai ala oluolu i kuniia i ke ahi no Iehova.
A o ka mohai inu o ia mea, he hapaha o ka hina no kekahi keikihipa; ma kahi hoano kau e ninini iho ai i ka waina no Iehova i mohaiinu.
A e kaumaha iho oe i kela keikihipa i ke ahiahi: e like me ka mohaiai o kakahiaka) a me ka mohaiinu olaila, kau e kaumaha iho ai, he mohai i kuniia i ke ahi, i mea ala oluolu no Iehova.
 
A i ka la Sabati, elua keikihipa aina ole o ka makahiki mua, a me elua hapaumi o ke ana palaoa i mohaiai, i kawili pu ia me ka aila, a me kona mohaiinu.
10 Oia ka mohaikuni no kela Sabati keia Sabati, he okoa ka mohaikuni mau me kona mohaiinu.
 
11 A i na la mua o ko oukou mau malama e kaumaha iho oukou i mohaikuni ia Iehova; i elua bipikane hou, i hookahi hipakane, i ehiku hipakeiki kina ole o ka makahiki mua;
12 I ekolu hapaumi o ke ana palaoa i mohaiai, i kawili pu ia me ka aila, no ka bipikane hookahi; a elua hapaumi o ka epa palaoa, i mohaiai, i kawili pu ia me ka aila, no ka hipakane hookahi.
13 A hookahi hapaumi o ka epa palaoa i kawili pu ia me ka aila i mohaiai, no ke keikihipa hookahi, i mohaikuni mea ala oluolu, he mohai i hanaia ma ke ala na Iehova.
14 A o ka lakou mohaiinu, hookahi bapalua o ka hina waina ma ka bipikane hookahi, a he hapakolu o ka hina ma ka hipakane, a he hapaha o ka hina ma ke keikihipa: oia ka mohaikuni o kela malama keia malama ma na malama a pau o ka makahiki.
15 A hookahi keikikao i mohailawehala ia Iehova e kaumahaia'ku ai, he okoa ka mohaikuni mau a me kana mohaiinu.
 
16 I ka la umikumamaha o ka malama mua ka moliaola no Iehova,
17 A i ka la umikumamalima o ia malama, ka ahaaina; he ehiku na la e aiia'i ka berena hu ole.
18 I ka la makamua, he houluulu hoano; mai hana oukou i kekahi hana luhi.
19 Aka, e kaumaha aku oukou i mohai i hanaia ma ke ahi, i mohaikuni no Iehova; i elua bipikane opio, i hookahi hipakane, i ehiku hoi keikihipa o ka makahiki mua; he mau mea kina ole ia oukou.
20 A o ka lakou mohaiai, he palaoa i kawili pu ia me ka aila: ekolu hapaumi ka oukou e mohai ai no ka bipikane, a elua hapaumi no ka hipakane.
21 Hookahi hapaumi kau e mohai aku ai no ke keikihipa hookahi, ma na keikihipa a ehiku.
22 A hookahi kaokane i mohailawehala, e hookalahala no oukou.
23 O keia mau mea ka oukou e mohai aku. ai, he okoa ka mohaikuni i kakahiaka; oia no ka mohaikuni mau.
24 Pela oukou e kaumaha aku ai i kela la i keia la, i na la ehiku, i ka io o ka mohai i mea ala oluolu ia Iehova: o kaumahaia oia, he okoa ka mohaikuni mau, a me kona mohaiinu.
25 A i ka hiku o ka la, he houluulu hoano no oukou; mai hana oukou i kekahi hana maoli.
 
26 A i ka la o ua huamua, ia oukou e lawe mai ai i ka mohaiai hou na Iehova, i ka pau ana o ko oukou mau hebedoma, he houluulu hoano no oukou; mai hana oukou i kekahi hana luhi.
27 Aka, e kaumaha oukou i ka mohaikuni i mea ala oluolu ia Iehova; i elua bipikane hou, i hookahi hipakane, i ehiku keikihipa o ka makahiki mua;
28 A me ka lakou mohaiai, o ka palaoa i kawili pu ia me ka aila, i ekolu hapaumi me ka bipikane hookahi, i elua hapaumi hoi me ka hipakane hookahi;
29 I hookahi hoi hapaumi ma ke keikihipa hookahi, a pela ma na hipakeiki a ehiku;
30 I hookahi hoi kaokane, e hookalahala no oukou.
31 O ka oukou ia e kaumaha aku ai, he okoa ka mohaikuni mau, a me kana mohaiai a me ka lakou mohaiinu: he mau mea kina ole keia no oukou.