29
E HAAWI aku ia Iehova, e ka poe ikaika, E haawi aku ia Iehova i ka nani a me ka mana.
E haawi aku ia Iehova i ka nani o kona inoa: E hoomana aku ia Iehova me na mea nani hoano.
 
Aia ka leo o Iehova maluna o na kai: Ke hekili mai nei ke Akua nani: Aia no Iehova maluna iho o na wai he nui no.
O ka leo o Iehova he mea mana no ia: O ka leo o Iehova he nani loa no ia.
O ka leo o Iehova ua uhai i na laau Kedera: Oiaio ua uhai no o Iehova i na Kedera o Lebanona.
Ua hoolelele oia ia lakou me he keiki bipi la; Ia Lebanona a me Siriona e like me ka reema opiopio.
O ka leo o Iehova ua mahele i na lapalapa o ke ahi.
O ka leo o Iehova ua hoohaalulu i ka waonahele; Ke hoohaalulu nei o Iehova i ka waonahele o Kadesa.
O ka leo o Iehova ua hoohanau i na dia wahine, A ua wehewehe mai ia i na ululaau: A iloko o kona Luakini i olelo ai na mea a pau i kona nani.
 
10 Ke noho nei no Iehova maluna o ka moana; Oiaio, e noho alii mau loa ana o Iehova.
11 E haawi mai no hoi o Iehova i ka ikaika i kona poe kanaka: E hoopomaikai mai no hoi o Iehova i kona poe ohua me ka maluhia.