30
E HAPAI aku au ia oe, e Iehova, no kou hoopakelo ana ia'u; Aole oe i hoohauoli i ko'u poe enemi maluna iho o'u.
E Iehova ko'u Akua, ua ulono aku au ia oe, A ua hoola mai nei oe ia'u.
E Iehova, ua lawe mai oe i kuu uhane mai ka luakupapau: Ua hoomau oe i kuu ola i ole au e iho ilalo i ka lua.
E himeni aku ia Iehova, e kona poe haipule; E hoomaikai hoi i ka hoomanao ana i kona hoano.
No ka mea, hookahi sekona kona huhu: He ola no nae iloko o kona lokomaikai. He uwe ana paha i ka po hookahi; Aka, hiki mai no ka hauoli i ke kakahiaka.
 
I iho la au i kuu pomaikai ana, Aole loa au e hoonauweweia.
E Iehova, ma kou lokomaikai, ua, hookupaa oe i kuu mauna: Huna aku la oe i kou maka, pilikia iho la au.
Kahea aku la au ia oe, e Iehova; Pule aku la hoi au i ka Haku.
Heaha ka waiwai o kuu koko i kuu iho ana i ka lua? E hoolea anei ka lepo ia oe? E hai aku anei oia i kou oiaio?
 
10 E hoolohe mai, e Iehova, a e aloha mai oe ia'u: E Iehova, e lilo mai oe i kokua no'u.
11 Ua hoolilo oe i kuu uwe ana i haa ana no'u: Ua kala oe i kuu kapa iuo; A ua kakoo mai oe ia'u me ka hauoli;
12 I hoolea ko'u nani ia oe, aole o mumule. E Iehova ko'u Akua, e hoomaikai mau loa aku au ia oe.