57
E ALOHA mai ia'u, e ke Akua, e aloha mai oe ia'u: No ka mea, ke hilinai aku nei ko'u uhane ia oe: Oiaio ma ka malu o kou mau eheu e kanaho ai au, A hala loa aku keia mau mea e poino ai.
E kahea aku au i ke Akua kiekie loa, I ke Akua nana i hana mai no'u.
E hoouna mai no oia mai ka laui mai, A e hoopakele mai ia'u i ka nuku ana o na mea manao e ale mai ia'u. Sila. E hoouna no ke Akua i kona aloha a me kona oiaio.
 
Eia ko'u uhane iwaena o na liona; Ke moe nei au me ka poe i hoaia, Na keiki a kanaka o ko lakou mau niho he mau ihe me na pua; A he pahikaua oi ko lakou alelo.
E hapaiia'ku oe, e ke Akua, maluna o na lani: A o kou nani hoi maluna o ka honua a pau.
Ua hoomakaukau lakou i ka upena no ko'u mau kapuwai; Ua kulou iho ko'u uhane: Ua eli lakou i ka lua mamua o'u, A iwaena konu ona i haule ai lakou. Sila.
 
Ua paa ko'u naau, e ke Akua, ua paa ko'u naau, E oli aku au, a e hoolea hoi.
E ala'e, e kuu nani, e ala, e ka violaumi a me ke kinora; Owau nei hoi kekahi e ala'e i ka wanaao.
E hoolea aku au ia oe iwaena o na kanaka, e ka Haku; E himeni aku au ia oe iwaena o na lahuikanaka.
10 No ka mea, he nui kou aloha a hala i na lani, A me kou oiaio a hiki i na ao.
11 E hapaiia'ku oe, e ke Akua, maluna o na lani; A me kou nani maluna o ka honua a pau.