58
KE olelo nei auei oukou i ka pono, e ke anaina? Ke hooponopono pololei anei oukou, e na keiki a kanaka?
Ua hana io nae oukou i ka hewa maloko o ko oukou naau: Ke kaupaona nei hoi oukou i ka lawe wale ana o ko oukou mau lima ma ka honua.
Ua aea wale ka poe hewa mai ka opu mai; Ua auwana lakou mai ka hanau ana, e olelo wahahee ana.
O ko lakou aa make, ua like ia me ka awaawa make o ka nahesa; Ua like lakou me ka moopetena kuli i papani i kona pepeiao;
Ka mea e lohe ole no i ka leo o ka poe hoowalewale, E hoowale wale ana me ke akamai loa.
 
E uhai ae i ko lakou mau niho, e ke Akua, iloko o ko lakou waha; E uhai oe i na niho o na liona opiopio, e Iehova.
E hehee lakou, me he mau wai la e kahe mau ana, Aia lena oia no kana mau pua, E lilo lakou me he mau mea la i okiokiia.
Me he pupu la e hehee ana, e hele e aku lakou a pau; Me he mea hanau e la ka wahine, e ike ole lakou i ka la.
Mamua o ka wela ana o ka oukou mau ipuhao i ke kakalaioa, E lawe aku oia ia lakou me ka ino makani, I ko lakou ola ana, a i kona huhu.
 
10 E hauoli ka mea pono i kona ike ana i ka hoopai ana; E holoi oia i kona mau kapuwai i ke koko o ka mea hewa.
11 Pela, e olelo ke kanaka, Oiaio, he uku no hoi no ka mea pono: Oiaio hoi, he Akua no e hoopai ana ma ka honua.