117
E HALELU aku oukou ia Iehova, e ko na aina a pau; E hiilani aku ia ia, e na lahuikanaka a pau.
No ka mea, ua nui loa kona lokomaikai mai ia kakou; A o ka oiaio o Iehova, ua mau loa no ia. E halelu aku oukou ia Iehova.