135
E HALELU aku ia Iehova, e halelu aku i ka inoa o Iehova; E halelu aku hoi oukou, e na kauwa a Iehova.
Ka poe e ku ana ma ka hale o Iehova, Ma na kahua hoi o ka hale o ko kakou Akua,
E halelu aku ia Iehova, no ka mea, ua maikai o Iehova; E hoolea aku i kona inoa, no ka mea, he mea lealea ia.
No ka mea, ua wae mai o Iehova i ka Iakoba nona, A i ka Iseraela hoi i waiwai nona.
 
No ka mea, ua ike au, he nui o Iehova, A o ko kakou Haku hoi maluna o na akua a pau;
O na mea a pau a Iehova i makemake ai, Ua hana oia ma ka lani, a ma ka honua, A ma na moana, a ma na wahi hohonu a pau.
Nana no e hoopii ka ohu mai na kihi aku o ka honua; Nana no e hana na uwila no ka ua, A hoopuka mai la oia i ka makani mailoko mai o kona waihona.
 
Nana no i pepehi ka makahiapo o ko Aigupita, Ka ke kanaka, a me ka ka holoholona hoi.
Hoouna mai la oia i na hoailona a me na hana mana, Iwaena konu ou, e Aigupita; Imua o Parao, a imua o kana poe kauwa a pau.
10 Pepehi no oia i ko na aina, he nui loa, A luku mai i na'lii he koa loa;
11 Ia Sihona ke alii o ko Amora, ia Oga hoi ke alii o Basana, A me ko na aupuni a pau o Kanaana.
12 A haawi mai la oia i ko lakou aina i hooilina, I hooilina hoi no ka Iseraela no kona poe kanaka.
13 E Iehova, e mau loa ana no kou inoa; E Iehova, e hoomanaoia no oe i na hanauna a pau.
14 No ka mea, e hoapono mai o Iehova i kona poe kanaka, E minamina mai no oia i kana poe kauwa.
15 O na akua o ko na aina e, he kala, a he gula, O ka hana o ko kanaka lima.
16 He waha no ko lakou, aole nae e olelo mai; He mau maka no ko lakou, aole nae e ike mai;
17 He mau pepeiao no hoi ko lakou, aole nae e lohe mai; Aohe hoi ea maloko o ko lakou waha.
18 O ka poe i hana mai ia lakou, ua like kela poe me lakou: A me na mea a pau e hilinai ai ia lakou.
 
19 E ka ohana a ka Iseraela, e hoomaikai aku oukou ia Iehova; E ka ohana a Aarona, e hoomaikai aku oukou ia Iehova;
20 E ka ohana a Levi, e hoomaikai aku oukou ia Iehova; E ka poe i makau ia Iehova, e hoomaikai aku oukou ia Iehova.
21 Mai Ziona mai e hoomaikaiia'i o Iehova, Ka mea e noho la ma Ierusalema. E halelu aku oukou ia Iehova.