4
Wapômbêŋ halam Ablaham nena anyô thêthôŋ hathak anêŋ hêvhaviŋ
Alalô leŋiŋimbi bumalô Ablaham. Yani hadum aisê ba habitak thêthôŋ? Yani hadum ku ba habitak thêthôŋ ba intu yani hatôm êmbôi, e? Mi anôŋ, Wapômbêŋ miŋ lahabi aêŋ ami. * Gal 3:6Bôk eto aisê? Eto nena,
“Ablaham hêvhaviŋ Wapômbêŋ ba intu halam yani nena anyô thêthôŋ.” Môŋ Anôŋ 15:6
Anyô te hadum ku ba anêŋ anyô bêŋ hêv yani vuli, êŋ ma nanaŋ nena hêv anêŋ anyô ku vuli ma miŋ nanaŋ nena anêŋ anyô bêŋ hêv anêŋ wapôm hadêŋ yani ami. Ma doŋtom anyô miŋ hatôm indum ku ek imbitak thêthôŋ ami. Mi, hêvhaviŋ Wapômbêŋ iyom, ma tem Wapômbêŋ endam yani nena anyô thêthôŋ. Wapômbêŋ ma ôpatu ba halam ŋê kambom nena thêthôŋ. Devit bôk hanaŋ aêŋ iyom hathak avômalô takatu ba miŋ idum ku ek nimbitak thêthôŋ ami, ma Wapômbêŋ halam i nena ŋê thêthôŋ. Yani hanaŋ nena thêlô lêk êmô lôk leŋiŋmavi ba hato hathak i nena,
“Ŋê takatu ba Wapômbêŋ bôk hêv iniŋ kambom vê
lôk haluviŋ iniŋ sek,
thêlô lêk êmô lôk leŋiŋmavi.
Ma ŋê takatu ba bôk Wapômbêŋ lapaliŋ iniŋ kambom,
lêk êmô lôk leŋiŋmavi.” Kapya Yeŋ 32:1-2
Môlônim auk aisê? Mek mavi êŋ ma ŋê Islael takatu ba eŋgothe kupik iyom iniŋ e? Ma ŋê loŋ buyaŋ takatu ba miŋ eŋgothe kupik ami? Alalô bôk anaŋ nena Ablaham hêvhaviŋ ba intu halam yani nena anyô thêthôŋ. 10 Ma eŋgothe yani kupik vêm ka Wapômbêŋ halam yani nena anyô thêthôŋ e? Mi, bôk halam yani yôv nena anyô thêthôŋ. 11  * Stt 17:10-11Miŋ eŋgothe Ablaham kupik ami denaŋ ma hêvhaviŋ ba Wapômbêŋ halam yani nena anyô thêthôŋ. Vêm ma Wapômbêŋ havak balabuŋ neŋgothe kupik hatôm tabô ek injik thô nena bôk halam yani nena anyô thêthôŋ yôv. Aêŋ ba Ablaham habitak hatôm Lambô ek ŋê êvhaviŋ takatu ba miŋ eŋgothe iniŋ kupik ami ek Wapômbêŋ endam i nena ŋê thêthôŋ. 12 Ma aêŋ iyom ma Ablaham ma ŋê takatu ba eŋgothe kupik lôk esopa anêŋ vaŋgwam hathak êvhaviŋ iniŋ lambô. Iniŋ êvhaviŋ ma hatôm bumalô Ablaham anêŋ ba hêvhaviŋ vêm ka eŋgothe anêŋ kupik haveŋ yam.
13  * Stt 17:4-6; 22:17-18; Gal 3:29Wapômbêŋ habutiŋ abô haviŋ Ablaham lôk anêŋ limi nena tem nêm pik sapêŋ êndêŋ i hathak anêŋ thêthôŋ atu ba halêm anêŋ hêvhaviŋ. Ma miŋ hathak anêŋ hasopa balabuŋ ami. 14  * Gal 3:18Avômalô esopa abô balabuŋ ba ewa nôm atu ba Wapômbêŋ habutiŋ abô hathak, êŋ ma êvhaviŋ lêk habitak hatôm nôm oyaŋ. Ma Wapômbêŋ anêŋ abô atu ba habutiŋ haviŋ Ablaham habitak hatôm yavoyav oyaŋ. 15  * Lom 3:20; 5:13Ek malê nena balabuŋ hathak havôv Wapômbêŋ anêŋ lamaniŋ halêm hadêŋ avômalô takatu ba miŋ esopa ami. Balabuŋ mi, ma tem namô balabuŋ lu aisê?
16  * Gal 3:7Aêŋ ba avômalô ewa nôm takatu ba Wapômbêŋ habutiŋ abô hathak anêŋ anôŋ hathak iniŋ êvhaviŋ. Ba intu hathak anêŋ wapôm ma Wapômbêŋ hadum nôm êŋ. Ma Wapômbêŋ hik anêŋ abô habutiŋ haviŋ Ablaham loŋ hathak anêŋ limi sapêŋ atu ba êvhaviŋ, avômalô Islael takatu ba bôk ewa anêŋ balabuŋ lôk avômalô loŋ buyaŋ haviŋ. Ba intu yani ma bumalô ek alalô lôkthô. 17 Hatôm abô atu ba Wapômbêŋ bôk hanaŋ ba eto nena,
“Lêk yahatak o ek umbitak avômalô lodôŋlodôŋ iniŋ lim.” Môŋ Anôŋ 17:5
Abô êŋ ma avanôŋ hêk Wapômbêŋ ma. Ablaham hêvhaviŋ yani atu ba hathak hêv lôkmala hadêŋ ŋê ŋama ma hathak halam nômkama takatu ba miŋ hamô ami, ma lôkthô ibitak aêŋ.
18 Avômalô sapêŋ leŋiŋhabi nena nôm êŋ miŋ hatôm imbitak ami. Ma doŋtom Wapômbêŋ hik vuliŋ leŋsawa thô hadêŋ yani ba hanaŋ,
“Anêm libumi tem nimbitak aêŋ.” Môŋ Anôŋ 15:5
Ma Ablaham hêvhaviŋ ba hêv ma ba intu habitak lodôŋlodôŋ iniŋ lambô. 19  * Stt 17:17Ablaham hayala nena yani anêŋ sondabêŋ hatôm 100 ba lêk liŋkupik hayalôv. Ma Sala liŋkupik bôk hayalôv aêŋ iyom. Ma doŋtom nôm êŋ miŋ hatauviŋ anêŋ hêvhaviŋ ami. Mi, havaloŋ loŋ lôklokwaŋ. 20 Ma miŋ hawa auk ju hathak abô atu ba Wapômbêŋ havak haviŋ yani ami. Mi, anêŋ hêvhaviŋ halumbak bêŋ ba hêv athêŋ lôkmaŋgiŋ hadêŋ Wapômbêŋ. 21 Yani hayala yôv nena Wapômbêŋ hatôm indum êtôm atu ba bôk habutiŋ. 22 Ba intu
“Wapômbêŋ halam yani nena anyô thêthôŋ.” Môŋ Anôŋ 15:6
23-24 Ma abô atu ba eto nena “halam yani nena anyô thêthôŋ,” miŋ hathak Ablaham iyom ami. Mi, eto hathak alalô takatu ba êvhaviŋ Wapômbêŋ atu ba hik alalôaniŋ Anyô Bêŋ Yisu liŋ hêk ŋama. Ba intu halam alalô lôkthô atu ba aêvhaviŋ nena ŋê thêthôŋ. 25  * Ais 53:4-5Yisu êŋ intu Wapômbêŋ hatak ek ema esak alalôaniŋ kambom ma hik liŋ hathak loŋbô ek êpôpêk loŋôndê ek alalô nambitak thêthôŋ.

*4:3: Gal 3:6

*4:11: Stt 17:10-11

*4:13: Stt 17:4-6; 22:17-18; Gal 3:29

*4:14: Gal 3:18

*4:15: Lom 3:20; 5:13

*4:16: Gal 3:7

*4:19: Stt 17:17

*4:25: Ais 53:4-5