5
Alalô lêk amô labali haviŋ Wapômbêŋ
Alalô aêvhaviŋ ba Wapômbêŋ halam alalô nena avômalô thêthôŋ. Aêŋ ba lêk amô labali haviŋ Wapômbêŋ hathak alalôaniŋ Anyô Bêŋ Yisu Kilisi. Hathak aêvhaviŋ ma yani hawa alalô ba hadô hamô Wapômbêŋ anêŋ wapôm kapô atu ba êntêk lêk amô. Ma alalô aêv maleŋiŋ lôk leŋiŋmavi ek namô Wapômbêŋ anêŋ lôkmaŋgiŋ kapô. * Jem 1:2-3; 1Pi 1:5-7Ma aêŋ iyom ma alalô leŋiŋmavi esak malaiŋ takatu ba hapôm alalô ek malê nena alalô bôk ayala nena malaiŋ takêŋ tem indum ba alalô namiŋ lôklokwaŋ. Ma amiŋ lôklokwaŋ, êŋ ma hik thô nena alalô amô malaiŋ takêŋ lu. Ma amô malaiŋ takêŋ lu, êŋ ma havatho alalô loŋ ek nanêm maleŋiŋ. Ma aêv maleŋiŋ êŋ miŋ hatôm indum alalô kapôlôŋiŋ malaiŋ ami. Mi, Wapômbêŋ bôk haŋgasô anêŋ lahaviŋ halôk alalô kapôlôŋiŋ hathak anêŋ Lovak Matheŋ atu ba hêv hadêŋ alalô.
Nodaŋô. Bôk alalô lokwaŋ mi ba apôlik hathak Wapômbêŋ ma hadêŋ anêŋ waklavôŋ atu ba yanida hatak ma hêv Yisu halêm ba hama hathak alalô. Hatôm anyôla ema ek enja anyô thêthôŋ yaŋ anêŋ loŋ e? Injo, betha wakla intu anyô yaŋ hêv anêŋ lôkmala ek nêm anyô mavi yaŋ sa la. * Jon 3:16; 1Jon 4:10Ma doŋtom Wapômbêŋ hik anêŋ lahaviŋ alalô thô aêntêk. Alalô adum kambom denaŋ ma Kilisi hêv anêŋ lôkmala ba hama ek alalô. * Lom 1:18; 2:5; Ep 2:3-5Ma lêk Wapômbêŋ halam alalô nena thêthôŋ hathak Yisu anêŋ thalaleŋ. Aêŋ ba intu nayala nena hathak yani ma tem nêm alalô vê ênjêk anêŋ lamaniŋ. 10 Sêbôk ma alalô lôk Wapômbêŋ apôlik hathak i, êŋ ma hapesaŋ abô haviŋ alalô hathak Nakaduŋ anêŋ ŋama ek nambitak anêŋ ŋê môlô. Ma lêk alalô ma anêŋ ŋê môlô ba intu ayala katô nena tem nêm alalô bulubiŋ esak anêŋ lôkmala. 11 Ma nôm mavi yaŋ ma aêntêk. Hathak Anyô Bêŋ Yisu Kilisi ma alalô abitak Wapômbêŋ anêŋ ŋê môlô ba intu alalô athak leŋiŋmavi anôŋ hathak Wapômbêŋ.
Ŋama halêm anêŋ Adam ma lôkmala halêm anêŋ Kilisi
12  * Stt 3:6; Lom 6:23Kambom halêm pik hathak anyô doŋtom iyom ma ŋama halêm pik hathak kambom. Avômalô pik lôkthô idum kambom ba intu ŋama hapôm sapêŋ. 13  * Lom 4:15Abô balabuŋ mi denaŋ ma kambom bôk hamô pik yôv. Ma Wapômbêŋ miŋ hakatuŋ avômalô iniŋ kambom tomtom ami ek malê nena balabuŋ mi denaŋ. 14 Avômalô takatu ba eveŋ Adam yam ba hi hayô waklavôŋ Wapômbêŋ hêv balabuŋ hadêŋ Mose ma miŋ êmô balabuŋ lu hatôm Adam ami. Ek malê nena thêlô miŋ êmô balabuŋ kapô ami. Ma doŋtom ŋama hayabiŋ thêlô sapêŋ.
Ma Adam ma hatôm anyô yaŋ atu ba haveŋ yam anêŋ dahô. 15 Adam ma anyô doŋtom, ma doŋtom hamô Wapômbêŋ anêŋ balabuŋ lu ba avômalô bêŋ anôŋ ema. Ma Yisu Kilisi, yani ma anyô doŋtom aêŋ iyom. Ma doŋtom hathak yani anêŋ wapôm ma Wapômbêŋ habi anêŋ wapôm sam ba hêv liŋsiŋ ek hêv nôm mavi hadêŋ avômalô bêŋ anôŋ. Ba intu wapôm atu ba Wapômbêŋ hêv ma miŋ hatôm kambom atu ba Adam hadum ami. 16 Avanôŋ biŋ, wapôm êŋ lôk kambom êŋ iniŋ anôŋ ma yaŋda yaŋda. Kambom anêŋ anôŋ ma aêntêk, Wapômbêŋ hadum abô ba hik kambom êŋ anêŋ malaiŋ thô. Ma wapôm anêŋ anôŋ ma aêntêk, hadum ŋê takatu ba idum kambom lomaloma ibitak thêthôŋ. 17 Anyô doŋtom hadum kambom ba intu ŋama hayabiŋ avômalô pik sapêŋ hathak anêŋ kambom. Ma doŋtom Wapômbêŋ anêŋ wapôm ma hamô vuliŋ ek ŋama ba intu avômalô takatu ba ewa Wapômbêŋ anêŋ wapôm atu ba hêv liŋsiŋ tem nimbitak thêthôŋ. Thêlô tem lovak ek kambom lo ŋama ma nêmô lôkmala êtôm kiŋ esak anyô doŋtom, ôpêŋ ma Yisu Kilisi.
18  * 1Ko 15:22Aêŋ iyom ma anyô te hadum kambom te ba intu Wapômbêŋ hadum abô hathak avômalô sapêŋ ba hik iniŋ malaiŋ thô. Ma doŋtom anyô yaŋ hadum nôm thêthôŋ yaŋ ba intu Wapômbêŋ halam alalô sapêŋ nena thêthôŋ ba hêv lôkmala hadêŋ alalô. 19  * Ais 53:11Avanôŋ, anyô te anêŋ lêndôŋ kôtôŋ hadum avômalô bêŋ anôŋ ibitak ŋê idum kambom. Ma doŋtom anyô yaŋ anêŋ halaŋô abô hadum avômalô bêŋ anôŋ ibitak thêthôŋ hêk Wapômbêŋ ma.
20 Wapômbêŋ hêv balabuŋ ek avômalô neyala nena thêlôniŋ kambom ma nôm kambom anôŋ. Ma doŋtom iniŋ kambom habitak bêŋ anôŋ, êŋ ma Wapômbêŋ anêŋ wapôm halumbak hi ba hi. 21  * Lom 6:23Sêbôk ma kambom hathak hayabiŋ avômalô lôkthô ba hêv ŋama. Ma doŋtom lêk ma Wapômbêŋ anêŋ wapôm hayabiŋ alalô ba halam alalô nena thêthôŋ ek nêm lôkmala atu ba tem êmô êtôm wak nômbêŋ intu sapêŋ hathak alalôaniŋ Anyô Bêŋ Yisu Kilisi anêŋ athêŋ.

*5:3: Jem 1:2-3; 1Pi 1:5-7

*5:8: Jon 3:16; 1Jon 4:10

*5:9: Lom 1:18; 2:5; Ep 2:3-5

*5:12: Stt 3:6; Lom 6:23

*5:13: Lom 4:15

*5:18: 1Ko 15:22

*5:19: Ais 53:11

*5:21: Lom 6:23