4
Noyawê ba ôŋgô nena halêm anêŋ êsê
* Mat 7:15; 1Te 5:21; 1Jon 2:18; 2Jon 7Aiyaŋ thêlô, ŋê plopet abôyaŋ bêŋ anôŋ bôk i pik mayaliv. Ba intu miŋ nônêmimbiŋ ŋê takatu ba enaŋ nena Lovak Matheŋ hêv abô hadêŋ i ami. Mi, noyawê katô ba ôŋgô nena iniŋ abô halêm anêŋ Wapômbêŋ anêŋ Lovak Matheŋ mena mi e? * 1Ko 12:3Ma tem noyala abô takatu ba halêm anêŋ Wapômbêŋ anêŋ Lovak Matheŋ ma aêntêk. Ôpatu ba hanaŋ anêŋ hêvhaviŋ bêŋ nena, “Yisu Kilisi bôk habitak anyô anôŋ” ma Lovak Matheŋ hêv abô êŋ hadêŋ ôpêŋ. * 1Jon 2:18Ma doŋtom ôpatu ba miŋ hanaŋ anêŋ hêvhaviŋ Yisu bêŋ aêŋ ami, ôpêŋ anêŋ abô miŋ halêm anêŋ Wapômbêŋ ami. Mi, halêm anêŋ ôpatu ba hapôlik hathak Kilisi atu. Môlô bôk olaŋô nena anyô hapôlik ek Kilisi êŋ tem êlêm ma lêk anêŋ auk hamô pik yôv.
* Mat 12:29; 1Jon 5:4-5Ma doŋtom yenaŋ avômena, môlô ma Wapômbêŋ anêŋ ba ôpatu ba hamô haviŋ môlô ma bêŋ ek ôpatu ba hamô pik. Ba intu môlô bôk ômô ŋê takêŋ lu yôv. * Jon 8:47; 15:19Thêlô ma pik anêŋ ba intu enaŋ pik anêŋ abô ba avômalô pik elaŋô. Ma doŋtom alalô ma Wapômbêŋ anêŋ ba avômalô takatu ba eyala Wapômbêŋ elaŋô alalôaniŋ abô. Ma doŋtom avômalô takatu ba miŋ Wapômbêŋ anêŋ ami miŋ elaŋô alalôaniŋ abô ami. Ma aêŋ iyom, alalô tem nayala Lovak Matheŋ anêŋ abô avanôŋ lôk auk pik anêŋ abôyaŋ.
Wapômbêŋ ma leŋhaviŋ anêŋ ôdôŋ
Aiyaŋ thêlô, leŋhaviŋ halêm anêŋ Wapômbêŋ ba intu môlô lemimimbiŋ am. Avômalô takatu ba leŋiŋhaviŋ hamô haviŋ i, thêlô ma Wapômbêŋ anêŋ nali ba eyala yani. Wapômbêŋ ma leŋiŋhaviŋ anêŋ ôdôŋ ba intu opalêla takatu ba leŋiŋhaviŋ mi hêk i ma miŋ eyala Wapômbêŋ ami. * Jon 3:16Wapômbêŋ anêŋ Nakaduŋ doŋtom iyom ba hêv halêm pik ek alalô namô lôkmala esak yani. Kobom êŋ hik thô nena yani lahaviŋ alalô bêŋ anôŋ. 10  * Lom 5:8-10; 1Jon 2:2Miŋ osoŋ nena leŋiŋhaviŋ anôŋ ma alalôaniŋ leŋiŋhaviŋ Wapômbêŋ. Mi, leŋiŋhaviŋ anôŋ ma aêntêk. Wapômbêŋ lahaviŋ alalô ba hêv Nakaduŋ ba hama ek alalôaniŋ kambom anêŋ malaiŋ miŋ êpôm alalô ami.
11 Aêŋ ba aiyaŋ thêlô, Wapômbêŋ bôk lahaviŋ alalô bêŋ anôŋ ba intu mavi ek môlô lemimimbiŋ môlôviyaŋ aêŋ iyom. 12  * Jon 1:18Anyô te miŋ bôk hayê Wapômbêŋ ami. Ma doŋtom alalô leŋiŋhaviŋ i ma Wapômbêŋ hamô haviŋ alalô ma anêŋ lahaviŋ êŋ hik anôŋ hamiŋ alalô.
13  * 2Ko 1:22; 1Jon 3:24Wapômbêŋ bôk hêv anêŋ Lovak Matheŋ yôv hadêŋ alalô ba intu nayala nena lêk amô haviŋ yani ma yani hamô haviŋ alalô. 14 Ma yêlô bôk ayê hathak maleŋiŋ ba lêk anaŋ bêŋ nena Lambô bôk hêv Nakaduŋ halêm ek nêm avômalô pik bulubiŋ. 15 Opalêla takatu ba enaŋ iniŋ êvhaviŋ bêŋ nena, “Yisu ma Wapômbêŋ anêŋ Nakaduŋ”, êŋ ma Wapômbêŋ hamô haviŋ thêlô ma thêlô êmô haviŋ Wapômbêŋ. 16 Ba intu alalô ayala lôk aêvhaviŋ nena Wapômbêŋ lahaviŋ alalô.
Wapômbêŋ ma leŋiŋhaviŋ anêŋ ôdôŋ ba intu opalêla takatu ba leŋiŋhaviŋ hamô haviŋ i ma êmô haviŋ Wapômbêŋ ma Wapômbêŋ hamô haviŋ i. 17 Alalô amô aêŋ, êŋ ma leŋiŋhaviŋ hik anôŋ hamiŋ alalô ba intu tem alalô namiŋ lôklokwaŋ ma kô mi êndêŋ waklavôŋ Wapômbêŋ indum abô. Pik êntêk ma asopa loŋôndê thêthôŋ hatôm yani bôk hasopa yôv ba intu tem miŋ nakô ami. 18 Wapômbêŋ lahaviŋ alalô ba intu miŋ nakô ami. Anêŋ lahaviŋ ma mabuŋ anôŋ ba intu hêv kô vê. Ma opalê atu hakô ek waklavôŋ nindum abô hik thô nena leŋiŋhaviŋ miŋ hik anôŋ hamiŋ yani ami.
19 Wapômbêŋ lahaviŋ alalô hamôŋ ba intu leŋiŋhaviŋ hamô haviŋ alalô. 20 Anyôla atu ba miŋ lahaviŋ iviyaŋ atu ba hayê i ami, êŋ ma miŋ hatôm laimbiŋ Wapômbêŋ atu ba miŋ hayê ami. Ba intu anyôla hanaŋ nena, “Yaleŋhaviŋ Wapômbêŋ” ma doŋtom hapôlik ek iviyaŋ, ôpêŋ ma anyô abôyaŋ. 21  * Mak 12:29-31Wapômbêŋ bôk hêv abô balabuŋ yôv hadêŋ alalô nena, “Opalêla takatu ba leŋiŋhaviŋ Wapômbêŋ ma leŋiŋimbiŋ iviyaŋ imbiŋ.”

*4:1: Mat 7:15; 1Te 5:21; 1Jon 2:18; 2Jon 7

*4:2: 1Ko 12:3

*4:3: 1Jon 2:18

*4:4: Mat 12:29; 1Jon 5:4-5

*4:5: Jon 8:47; 15:19

*4:9: Jon 3:16

*4:10: Lom 5:8-10; 1Jon 2:2

*4:12: Jon 1:18

*4:13: 2Ko 1:22; 1Jon 3:24

*4:21: Mak 12:29-31