2
Yisu, anyô hêv alalô thêvô
* Hib 7:25-26Yenaŋ avômena, yahato abô takêntêk hadêŋ môlô ek miŋ nundum kambom ami. Ma anyôla hadum kambom, êŋ ma alalôaniŋ anyô hêv alalô thêvô hamô ba hathak hanaŋ abô haviŋ Lambô ek hêv alalô bulubiŋ. Yani ma Yisu Kilisi ôpatu ba thêthôŋ anôŋ. * Jon 1:29; Kol 1:20; 1Jon 4:10Yani hêv i hatôm da ek alalôaniŋ kambom anêŋ malaiŋ miŋ êpôm alalô ami. Ma yani miŋ hadum ku êŋ ek nêm alalô iyom sa ami. Mi, hadum ek nêm avômalô pik sapêŋ sa.
Alalô asopa anêŋ abô balabuŋ, êŋ ma hik thô nena ayala yani. Anyôla hanaŋ nena, “Yahayala Wapômbêŋ” ma doŋtom miŋ hasopa anêŋ abô balabuŋ ami, êŋ ma anyô abôyaŋ ba abô avanôŋ miŋ hamiŋ ôpêŋ kapô ami. * Jon 14:21,23Ma doŋtom anyôla hasopa Wapômbêŋ anêŋ abô, êŋ ma avanôŋ biŋ nena Wapômbêŋ anêŋ lahaviŋ hik anôŋ hamiŋ yani kapô. Aêŋ ba intu ayala nena alalô amô haviŋ yani. Anyôla hanaŋ nena, “Yahamô haviŋ Wapômbêŋ”, êŋ ma esopa Yisu vaŋgwam.
Balabuŋ leŋimbiŋ iviyaŋ
* Jon 13:34; 2Jon 5-6Aiyaŋ thêlô, balabuŋ atu ba yahato hadêŋ môlô ma miŋ balabuŋ lukmuk ami. Mi, balabuŋ bô ba bôk hamô haviŋ môlô môŋ anôŋ. Balabuŋ bô êŋ ma abô atu ba bôk olaŋô yôv. * Jon 1:9; Lom 13:12Ma doŋtom balabuŋ bô êŋ ma hatôm balabuŋ lukmuk haviŋ ek malê nena hik anôŋ hamiŋ yani lôk môlô ba momaŋiniŋ lêk hale ba hi ma deda anôŋ lêk habi hayô yôv.
* 1Jon 4:20Opalê atu ba hanaŋ nena hamô deda kapô ma doŋtom hapôlik ek iviyaŋ, êŋ ma hamô momaŋiniŋ denaŋ. 10  * Lom 14:13Ma opalê atu ba lahaviŋ iviyaŋ hamô deda kapô ba nômlate miŋ hamô yani kapô ek indum yani nêm yak ami. 11  * Jon 12:35Ma doŋtom opalê atu ba hapôlik ek iviyaŋ ma yani hamô momaŋiniŋ kapô ba momaŋiniŋ habuliŋ yani madaluk ba intu hasimô haveŋ ba miŋ hayala loŋ atu ba hi ami.
12 Avômena, hathak yani anêŋ athêŋ bôk hêv môlônim kambom vê yôv ba intu yahato hadêŋ môlô.
13 Kamik thêlô, bôk oyala ôpatu ba hamô hadêŋ môŋ anôŋ yôv ba intu yahato hadêŋ môlô.
Anyô muk, môlô bôk lovak ba ômô Sadaŋ atu lu yôv ba intu yahato hadêŋ môlô.
Avômena, bôk oyala Lemambô yôv ba intu yahato hadêŋ môlô.
14 Kamik thêlô, bôk oyala ôpatu ba hamô hadêŋ môŋ anôŋ yôv ba intu yahato hadêŋ môlô.
Anyô muk, môlô othak umiŋ lôklokwaŋ lôk ovaloŋ Wapômbêŋ anêŋ abô loŋ ba intu lovak ba ômô Sadaŋ atu lu yôv. Aêŋ ba intu yahato hadêŋ môlô.
Miŋ lemimbiŋ nômkama pik ami
15  * Lom 8:7Miŋ lemimbiŋ kobom pik lôk anêŋ nômkama ami. Ôpatu ba lahaviŋ kobom pik ma miŋ lahaviŋ Lambô ami. 16  * Lom 13:14Pik anêŋ nômkama sapêŋ lôk anêŋ alak lôk maleŋkilik lôk habôi hathak anêŋ nômkama miŋ halêm anêŋ Lambô ami. Mi, pik anêŋ. 17  * Mat 7:21Pik lôk anêŋ alak lêk hadum ek nêm yak, ma doŋtom ôpatu ba hasopa Wapômbêŋ anêŋ lahaviŋ tem êmô wak nômbêŋ intu sapêŋ.
Anyô hapôlik ek Kilisi
18  * Mat 24:5,24; 2Jon 7Yenaŋ avômena, waklavôŋ pik lo leŋ anêŋ daŋ lêk habobo. Ma môlô bôk olaŋô nena anyô hapôlik ek Kilisi atu tem êlêm. Ma lêk bêŋ anôŋ êlêm yôv. Ba intu ayala nena waklavôŋ pik lo leŋ anêŋ daŋ lêk habobo. 19  * Ap 20:30Bôk thêlô êmô haviŋ alalô ma doŋtom lêk etak ba i. Thêlô miŋ alalôaniŋ te ami. Thêlô ma alalôaniŋ ma tem miŋ netak alalô ami. Ma doŋtom etak alalô ma hik thô nena thêlô ma miŋ alalôaniŋ te ami.
20  * 1Ko 2:15; 2Ko 1:21; 2Jon 2Ma doŋtom Anyô Matheŋ Yisu bôk hêv Lovak Matheŋ hadêŋ môlô yôv ba intu môlô lôkthô oyala abô avanôŋ. 21 Miŋ yahakô nena môlô ôthôŋ abô avanôŋ paliŋ ba yahato abô takêntêk hadêŋ môlô ami. Mi, môlô bôk oyala yôv ma abôyaŋ miŋ hamô abô avanôŋ kapô ami. Ba intu yahato hadêŋ môlô. 22  * 1Jon 4:3; 2Jon 7Opalê intu anyô abôyaŋ? Ôpatu ba hanaŋ nena Yisu ma miŋ Mesaya ami. Yani êŋ intu anyô hapôlik ek Kilisi ma havôliŋ dôm hadêŋ Lambô lo Nakaduŋ. 23  * Jon 5:23; 1Jon 4:15; 5:1Ôpatu ba havôliŋ dôm hadêŋ Nakaduŋ miŋ hamô haviŋ Lambô ami. Ma doŋtom ôpatu ba hanaŋ anêŋ hêvhaviŋ Nakaduŋ bêŋ, êŋ ma hamô haviŋ Lambô aêŋ iyom.
24 Noyabiŋ am ek abô takatu ba bôk olaŋô hadêŋ môŋ anôŋ ma nobaloŋ loŋ lôklokwaŋ. Abô êŋ hamô haviŋ môlô, êŋ ma tem nômô imbiŋ Nakaduŋ lo Lambô aêŋ iyom. 25 Ma yani bôk havak abô yôv haviŋ alalô nena tem nêm lôkmala atu ba nêmô wak nômbêŋ intu sapêŋ êndêŋ alalô.
26 Yahato abô takêntêk hadêŋ môlô hathak ŋê takatu ba idum ek nesau môlô. 27  * Jon 16:13Kilisi bôk hêv Lovak Matheŋ hadêŋ môlô ba hamô haviŋ môlô denaŋ. Ma Lovak Matheŋ êŋ hathak hadôŋ môlô hathak nômkama lôkthô ma anêŋ abô ma avanôŋ iyom ma abôyaŋ mi. Aêŋ ba miŋ notak anyôla ek êndôŋ môlô esak loŋbô ami. Mi, nosopa auk takatu ba Lovak Matheŋ hadôŋ môlô nena nômô Yisu kapô.
28 Yenaŋ avômena, nômô imbiŋ yani thêthô ek waklavôŋ yani hale halêm ma tem numiŋ lôklokwaŋ ma mama mi ênjêk yani ma. 29  * 1Jon 3:10Môlô bôk oyala yôv nena yani ma anyô thêthôŋ lôk oyala haviŋ nena opalêla takatu ba êmô thêthôŋ ma bôk ibitak Wapômbêŋ nali yôv.

*2:1: Hib 7:25-26

*2:2: Jon 1:29; Kol 1:20; 1Jon 4:10

*2:5: Jon 14:21,23

*2:7: Jon 13:34; 2Jon 5-6

*2:8: Jon 1:9; Lom 13:12

*2:9: 1Jon 4:20

*2:10: Lom 14:13

*2:11: Jon 12:35

*2:15: Lom 8:7

*2:16: Lom 13:14

*2:17: Mat 7:21

*2:18: Mat 24:5,24; 2Jon 7

*2:19: Ap 20:30

*2:20: 1Ko 2:15; 2Ko 1:21; 2Jon 2

*2:22: 1Jon 4:3; 2Jon 7

*2:23: Jon 5:23; 1Jon 4:15; 5:1

*2:27: Jon 16:13

*2:29: 1Jon 3:10