14
Yisu da ma loŋôndê
“Môlô miŋ kapôlômim malaiŋ ami. Nônêmimbiŋ Wapômbêŋ lôk nônêmimbiŋ ya. Unyak lokapô lokapô hêk Wakamik anêŋ unyak ba yaha ek yapôpêk môlônim loŋ. Abô êŋ ma abôyaŋ, ma tem miŋ yanaŋ aêŋ ami. * Jon 12:26Yaha ek yapôpêk môlônim loŋ. Êŋ ma tem yandealêm ek yanja môlô ek nômô loŋ êŋ imbiŋ ya. Ma bôk oyala loŋôndê atu ba hi loŋ atu ba tem yana.”
Tomas hanaŋ, “Anyô Bêŋ, yêlô athôŋ loŋ atu ba tem nu paliŋ ma tem nayala loŋôndê êŋ aisê?”
* Jon 11:25; Lom 5:1-2Ma Yisu hanaŋ, “Yada intu loŋôndê lôk abô avanôŋ ma lôkmala. Ma anyô te miŋ hatôm esak loŋôndê yaŋ ba ni ek Wakamik ami. Mi. Ya iyom. * Jon 8:19Môlô oyala ya katô, êŋ ma tem noyala Wakamik aêŋ iyom. Avanôŋ! Bôk ôyê lôk oyala yani yôv!”
Ma Pilip hanaŋ hadêŋ Yisu, “Anyô Bêŋ, nuŋgwik Lemambô thô êndêŋ yêlô. Êŋ ma hatôm.”
* Jon 12:45; Kol 1:15; Hib 1:3Ma hanaŋ viyaŋ, “Pilip, bôk yahamô haviŋ môlô sawa daim ma miŋ hoyala ya ami denaŋ e? Anyô hayê ya ma hayê Wakamik. Ma honaŋ nena yaŋgik Wakamik thô eka? 10  * Jon 12:49Ma miŋ hôêvhaviŋ nena yahamô Wakamik kapô ma Wakamik hamô yakapô ami e? Abô atu ba yahanaŋ hadêŋ môlô ma Wakamik hamô ya kapô ba hathak hadum anêŋ ku. Miŋ yada yahanaŋ hathak yenaŋ auk ami. 11  * Jon 10:38Nônêmimbiŋ abô êntêk! Wakamik hamô ya kapô ma yahamô yani kapô. Ma môlô ôdô nônêmimbiŋ abô êntêk, êŋ ma lemimimbi ku takatu ba yahadum ek nêm môlô sa ek nônêmimbiŋ! 12  * Mak 16:19-20Yanaŋ avanôŋ biŋ êndêŋ môlô. Anyô hêvhaviŋ ya ma tem indum ku lomaloma êtôm yahadum. Ma yaha ek Wakamik. Aêŋ ba ôpatu ba hêvhaviŋ tem indum ku mavi lomaloma êmôŋ ek ku takatu ba yahadum. 13  * Mat 7:7; Jon 15:16Nôm takatu ba môlô onaŋ hathak yenaŋ athêŋ ek yandum ma tem yandum ek Nakaduŋ injik Lambô anêŋ lôkmaŋgiŋ thô. 14 Ma nôm takatu ba môlô onaŋ hik liŋ hathak yenaŋ athêŋ ma tem yandum.”
Lovak Matheŋ tem êlêm
15  * Jon 15:10; 1Jon 5:3“Môlô lemimhaviŋ ya, êŋ ma tem nosopa abô takatu ba yahanaŋ. 16  * Jon 14:26; 15:26; 16:7Ma tem yanaŋ injik Wakamik liŋ ek nêm anyô yaŋ ek embatho môlô loŋ. 17  * Jon 16:13Ma anyô êŋ tem êmô imbiŋ môlô êtôm wak nômbêŋ intu sapêŋ. Ôpêŋ ma Lovak Matheŋ ba hathak hik Wapômbêŋ thô. Ma tem êmô imbiŋ môlô ba êmô môlô kapôlômim ek noyala yani. Ma doŋtom avômalô pik miŋ êyê lo eyala ami. Ba intu tem miŋ neja ami. 18 Tem yandealêm esak loŋbô ba miŋ hatôm yatak môlô êtôm avômena bilak ami. 19 Dokte ma avômalô pik tem nêsôŋ ya paliŋ. Ma doŋtom môlô tem ôŋgô ya. Yahamô lôkmala. Ba intu tem môlô nômô lôkmala imbiŋ. 20  * Jon 17:21-23Wak êŋ ma tem môlô noyala nena yahamô Wakamik kapô, ma môlô ômô ya kapô, ma yahamô môlô kapôlômim. 21 Ma ôpatu ba halaŋô yenaŋ abô balabuŋ ba hasopa, ôpêŋ lahaviŋ ya. Ma ôpatu ba lahaviŋ ya ma Wakamik tem laimbiŋ yani. Ma aêŋ iyom tem yaleŋimbiŋ yani ma tem yaŋgik ya thô êndêŋ yani.”
22 Êŋ ma Judas yaŋ, miŋ Iskaliot ami, yani hanaŋ, “Anyô Bêŋ, aisê ba lemhaviŋ nuŋgwik oda thô êndêŋ yêlô ma avômalô pik mi?”
23 Ma Yisu hanaŋ, “Ôpatu ba lahaviŋ ya tem esopa yenaŋ abô. Ma Wakamik tem laimbiŋ ôpêŋ, ma tem yai ana namô imbiŋ yani. 24  * Jon 7:16Ma ôpatu ba miŋ lahaviŋ ya ami tem miŋ esopa yenaŋ abô ami. Abô êntêk ba môlô olaŋô ma miŋ yenaŋ abô ami. Mi. Abô takêŋ ma Wakamik atu ba hêv ya ba yahalêm anêŋ abô.
25 “Yahamô denaŋ ma yahanaŋ abô takêŋ hadêŋ môlô. 26 Ma Wakamik tem nêm anyô te ba êlêm esak yenaŋ athêŋ ek embatho môlô loŋ. Ôpêŋ ma Lovak Matheŋ ba tem êndôŋ môlô esak nôm takêŋ sapêŋ. Ma tem indum ba môlô lemimimbi abô taksêbôk ba yahanaŋ. 27 Yenaŋ labali yahêv lôk yahadô hamô haviŋ môlô. Êŋ ma yada yenaŋ. Miŋ avômalô pik hatôm nênêm êndêŋ môlô ami. Lemim êndôk biŋ ma miŋ nôkô ami.
28  * Jon 20:17 “Ma lêk olaŋô abô êntêk ba yahanaŋ hadêŋ môlô, ‘Yaha. Ma tem yandealêm esak loŋbô.’ Êŋ ma môlô lemimmalaiŋ. Wakamik ma bêŋ ek ya. Ma môlô lemimimbiŋ ya, ma tem môlô lemimmavi ek yaha hadêŋ Wakamik. 29  * Jon 13:19Nôm êŋ miŋ habitak ami denaŋ ma lêk yahanaŋ hadêŋ môlô ek wak êŋ hayô ma môlô nônêmimbiŋ. 30 Dokte ma pik êntêk anêŋ anyô bêŋ tem êlêm ba intu miŋ hatôm yanaŋ abô pôk bêŋ anôŋ ami. Ma miŋ hatôm indum nômla esak ya ami. 31 Ma doŋtom yahadum ek avômalô pik neyala nena yaleŋhaviŋ Wakamik ba yahasopa nôm takatu ba yani hanaŋ hadêŋ ya katô. Yôv ma nôlêm ek alôana i.”

*14:3: Jon 12:26

*14:6: Jon 11:25; Lom 5:1-2

*14:7: Jon 8:19

*14:9: Jon 12:45; Kol 1:15; Hib 1:3

*14:10: Jon 12:49

*14:11: Jon 10:38

*14:12: Mak 16:19-20

*14:13: Mat 7:7; Jon 15:16

*14:15: Jon 15:10; 1Jon 5:3

*14:16: Jon 14:26; 15:26; 16:7

*14:17: Jon 16:13

*14:20: Jon 17:21-23

*14:24: Jon 7:16

*14:28: Jon 20:17

*14:29: Jon 13:19