5
Êvhaviŋ Wapômbêŋ Nakaduŋ
* 1Jon 4:15Avômalô takatu ba êvhaviŋ nena Yisu ma Mesaya bôk ibitak Wapômbêŋ nali yôv. Ma avômalô takatu ba leŋiŋhaviŋ Lambô ma ethak leŋiŋhaviŋ anêŋ nali aêŋ iyom. Alalô leŋiŋhaviŋ Wapômbêŋ lôk asopa anêŋ balabuŋ, êŋ ma hik thô nena alalô leŋiŋhaviŋ Wapômbêŋ nali haviŋ. * Jon 14:15,23-24Alalô leŋiŋhaviŋ Wapômbêŋ, êŋ ma athak asopa anêŋ abô balabuŋ. Ma anêŋ balabuŋ miŋ malaiŋ ek nasopa ami ek malê nena Wapômbêŋ anêŋ nali sapêŋ ik vovak ba êmô pik anêŋ lôklokwaŋ lu hathak êvhaviŋ. Ma avômalô takatu ba ik vovak haviŋ pik anêŋ lôklokwaŋ ba êmô lu ma opalêla? Thêlô ma avômalô takatu ba êvhaviŋ nena Yisu ma Wapômbêŋ Nakaduŋ.
Lavôŋiŋ atu ba hik Yisu thô
* Jon 1:29-34Ma Yisu Kilisi halêm pik ba anêŋ hathik ŋaŋ lo anêŋ thalaleŋ haŋgasô hik yani thô. Miŋ ŋaŋ iyom ami. Mi, ŋaŋ lo thalaleŋ. Ma Lovak Matheŋ atu ba hanaŋ abô avanôŋ iyom hik yani thô haviŋ. Aêŋ ba intu nôm lokwaŋlô hik yani thô aêntêk, * Jon 15:26Lovak Matheŋ lo ŋaŋ ma thalaleŋ. Ma thêlô lô êŋ êlôk hathak auk doŋtom iyom.* Mose anêŋ balabuŋ hanaŋ nena anyô ju mena lô la enaŋ abô te ma avanôŋ (Lo 19:15). * Jon 5:32-37Alalô athak êvhaviŋ ŋê pik takatu ba ik nômla thô iniŋ abô. Ma Wapômbêŋ anêŋ abô ma hamô vuliŋ ek malê nena halêm anêŋ Wapômbêŋ da. Ma yani hik Nakaduŋ thô hathak nôm lô êntêk. 10  * Jon 5:36-40Opalêla takatu ba êvhaviŋ Wapômbêŋ Nakaduŋ eyala hêk kapôlôŋiŋ nena abô takêŋ ma avanôŋ. Ma doŋtom avômalô takatu ba miŋ êvhaviŋ Wapômbêŋ ami ma idum ba yani habitak hatôm anyô abôyaŋ ek malê nena miŋ êvhaviŋ abô takatu ba hanaŋ hathak Nakaduŋ ami.
11 Ma abô takatu ba Wapômbêŋ hêv hadêŋ alalô ma aêntêk. Hêv alalô lôkmala namô wak nômbêŋ intu sapêŋ. Ma lôkmala êŋ anêŋ ôdôŋ ma Nakaduŋ. 12  * Jon 3:36Ôpatu ba hamô haviŋ Nakaduŋ ma hawa lôkmala êŋ. Ma doŋtom opalêla takatu ba miŋ êmô haviŋ Wapômbêŋ Nakaduŋ ami ma miŋ ewa lôkmala êŋ ami.
Lêk awa lôkmala yôv
13  * Jon 20:31Yahato abô takêntêk hadêŋ môlô takatu ba ôêvhaviŋ Wapômbêŋ Nakaduŋ anêŋ athêŋ ek noyala nena lêk owa lôkmala atu ba nômô wak nômbêŋ intu sapêŋ yôv. 14  * Jon 14:13-14; 1Jon 3:21-22Ma alalô ateŋ yani hathak nômlate hatôm yani anêŋ lahaviŋ, êŋ ma tem endaŋô. Ba intu miŋ nakô nena tem miŋ endaŋô alalôaniŋ abô ami. Mi, tem endaŋô. 15 Alalô ayala nena yani hathak halaŋô alalôaniŋ apetenak. Ba malêla takatu ba anaŋ hik yani liŋ ma nayala katô nena yani tem nêm.
16-17 Ma kobom lokbaŋ sapêŋ ma kambom iyom. Kambom vi tem miŋ endom anyô ni loŋ atum ami. Ba hôyê môlôviyaŋ idum kambom êŋ, ma noteŋ mek ma Wapômbêŋ tem nêm thêlô lôkmala. Ma doŋtom kambom vi halom anyô hi loŋ atum ba miŋ yahanaŋ ek noteŋ mek esak thêlô êŋ ami.* Nôŋgô Mak 3:29 ma Matyu 12:31 lôk Hiblu 6:4-6 lo 10:29-31.
Abô anêŋ daŋ
18  * 1Jon 3:9Alalô ayala nena avômalô takatu ba bôk ibitak Wapômbêŋ nali miŋ idum kambom thêthô ami. Mi, Wapômbêŋ Nakaduŋ hayabiŋ thêlô ba ŋgôk kambom atu miŋ hatôm êsôm thêlô ami. 19 Alalô ayala nena alalô ma Wapômbêŋ anêŋ, ma doŋtom pik sapêŋ ma êmô ŋgôk kambom atu anêŋ lôkliŋyak kapô. 20 Alalô ayala nena Wapômbêŋ Nakaduŋ bôk halêm yôv ba hêv auk hadêŋ alalô ek alalô hatôm nayala Wapômbêŋ ôpatu ba avanôŋ. Ma alalô amô haviŋ yani atu ba avanôŋ lôk Nakaduŋ Yisu Kilisi. Yani ma Wapômbêŋ anôŋ biŋ lôk lôkmala atu ba nêmô wak nômbêŋ intu sapêŋ.
21 Yenaŋ avômena, nômô daim ek malêla takatu ba hawa Wapômbêŋ anêŋ loŋ.

*5:1: 1Jon 4:15

*5:3: Jon 14:15,23-24

*5:6: Jon 1:29-34

*5:8: Jon 15:26

*5:8: Mose anêŋ balabuŋ hanaŋ nena anyô ju mena lô la enaŋ abô te ma avanôŋ (Lo 19:15).

*5:9: Jon 5:32-37

*5:10: Jon 5:36-40

*5:12: Jon 3:36

*5:13: Jon 20:31

*5:14: Jon 14:13-14; 1Jon 3:21-22

*5:16-17: Nôŋgô Mak 3:29 ma Matyu 12:31 lôk Hiblu 6:4-6 lo 10:29-31.

*5:18: 1Jon 3:9