2
Wapômbêŋ hêv lôkmala hadêŋ alalô ŋê ŋama
* Kol 1:21; 2:13Sêbôk ma môlô ovalaki abô balabuŋ ba udum kambom lomaloma ba intu môlô kapôlômim bôk hama yôv. * Kol 3:7; Tit 3:3Bôk olaŋô pik anêŋ auk ba osopa ŋgôk Sadaŋ anêŋ abô. Yani ma anyô bêŋ ek ŋgôk takatu ba êmô pik vuliŋ. Ma lêk hadum ku haviŋ avômalô takatu ba ibi leŋôndôŋ siŋ ek nedaŋô Wapômbêŋ anêŋ abô. * Kol 3:6Bôk alalô lôkthô amô hatôm thêlô ba asopa kapôlôŋiŋ bô anêŋ thethaŋak lôk anêŋ auk. Alalô lôk avômalô takatu ba evathu hamô pik ayabiŋ Wapômbêŋ anêŋ lamaniŋ iyom.
4-5  * Lom 6:11-13Ba intu kambom takatu ba bôk adum ma bôk hik alalôaniŋ kapôlôŋiŋ vônô yôv. Ma doŋtom Wapômbêŋ anyô hêv kapô lôk lahaviŋ alalô bêŋ anôŋ ba hêv lôkmala hadêŋ alalô haviŋ Kilisi. Avanôŋ biŋ nena Wapômbêŋ hêv alalô bulubiŋ hathak anêŋ wapôm. * Kol 2:12Ma hik alalô liŋ haviŋ Kilisi ba hadô alalô amô malak leŋ haviŋ yani. Alalô amô haviŋ Yisu Kilisi ba intu hadum nôm takêŋ aêŋ. Yani hadum nôm mavi takêŋ ek alalô hathak Yisu Kilisi ek wak nômbêŋ atu ba tem imbitak embeŋ yam ma yani hatôm injik anêŋ wapôm anôŋ biŋ atu thô. Avanôŋ, Wapômbêŋ anêŋ wapôm hêv môlô bulubiŋ hathak unim ôêvhaviŋ. Hêv oyaŋ biŋ ba miŋ udum nômlate ek owa bulubiŋ êŋ ami. * 1Ko 1:29-31; 2Ti 1:9Ma miŋ hayê môlô unim ku ba hêv ami. Ba intu miŋ hatôm anyôla embam yanida ami. 10  * Tit 2:14Mi, alalô takatu ba amô haviŋ Yisu Kilisi ma Wapômbêŋ da baŋ hapesaŋ lukmuk ek nandum ku mavi takatu ba bôk hapôpêk yôv ek nandum.
Kilisi hadum avômalô Islael lôk avômalô loŋ buyaŋ ibitak doŋtom
11 Aêŋ ba môlô ŋê loŋ buyaŋ lemimimbi nena bôk ômô viyaiŋ ek avômalô Islael. Thêlô ethak elam môlô nena, “Ŋê miŋ eŋgothe kupik ami”. Ma elam thêlôda nena, “Ŋê eŋgothe kupik”. Ku êŋ ma ku baheŋiŋ iyom. 12  * Lom 9:4; Kol 1:21Môlô bôk ômô daimbô ek Kilisi ma môlô miŋ Wapômbêŋ anêŋ avômalô hatôm Islael ami. Ma tabô takatu ba Wapômbêŋ bôk havak haviŋ Islael ma miŋ hathak môlô ami. Ma môlô miŋ ôêv malemim ek nôm mavi la ami lôk ômô pik oyaŋ ma Wapômbêŋ mi. 13  * Kol 1:20Sêbôk ma môlô ômô daimbô ek Wapômbêŋ, ma doŋtom lêk ômô haviŋ Yisu Kilisi ba intu Wapômbêŋ hawa môlô halêm bidoŋ oyaŋ ek yani hathak Kilisi anêŋ thalaleŋ.
14  * 1Ko 12:13Kilisi da ma alalôaniŋ yôhôk ba hadum ek yêlô Islael lôk môlô avômalô loŋ buyaŋ nambitak ôdôŋ doŋtom. Sêbôk ma alalô apôlik hathak i ba hatôm badêŋ hayaŋ thêlô lôk alalô kisi, ma doŋtom lêk Kilisi hamô badêŋ êŋ lu. 15  * Kol 2:14Badêŋ êŋ ma Islael iniŋ abô balabuŋ lomaloma. Ma Kilisi hama ba hapole abô takêŋ vê ek indum ôdôŋ ju êŋ nimbitak ôdôŋ lukmuk doŋtom nêmô yani kapô. Hadum aêŋ ba intu yôhôk habitak. 16  * Sek 9:10; Kol 1:20,22Ma ôdôŋ ju êŋ ma yani hakapo i hathak doŋtom ek nimbitak kupik doŋtom hathak ik yani vônô hathak a ek indum yôhôk imbiŋ ôdôŋ lukmuk êŋ ma Wapômbêŋ. Aêŋ ba intu Yisu hik alalôaniŋ apôlik êŋ vônô hathak a. 17  * Ais 57:19Yani halêm ba hanaŋ abô yôhôk hadêŋ môlô takatu ba ômô daimbô lôk yêlô takatu ba amô bidoŋ. 18 Aêŋ ba hathak Kilisi anêŋ ku ma Lovak Matheŋ doŋtom iyom hapesaŋ loŋôndê ek môlô lôk yêlô ana bidoŋ ek Kamikbêŋ.
Alalô ma Anyô Bêŋ anêŋ unyak matheŋ
19  * Ep 3:6Aêŋ ba sêbôk ma môlô ôtôm avômalô takatu ba etak iniŋ loŋ ba i buyaŋ ma pik mi. Ma doŋtom lêk môlô ma Wapômbêŋ anêŋ loŋ lôkliŋyak anêŋ avômalô haviŋ avômalô matheŋ sapêŋ. Ma môlô ômô Wapômbêŋ anêŋ unyak lo loŋ. 20  * 1Ko 3:11Alalô ŋê aêvhaviŋ hatôm unyak atu ba Wapômbêŋ halav. Aposel lo plopet êtôm unyak êŋ anêŋ bum ma Yisu Kilisi da ma hatôm landiŋ. 21  * 1Ko 3:16Anyô Bêŋ Kilisi hagêgê unyak êŋ lôkthô loŋ ba hadum ba halumbak bêŋ ba habitak unyak matheŋ ek yanida. 22  * 1Pi 2:5Ma Kilisi halav unyak êŋ hathak môlô avômalô loŋ buyaŋ haviŋ. Halav môlô hathak doŋtom haviŋ anêŋ avômalô lôkthô hatôm unyak matheŋ ek Wapômbêŋ êmô esak anêŋ Lovak Matheŋ.

*2:1: Kol 1:21; 2:13

*2:2: Kol 3:7; Tit 3:3

*2:3: Kol 3:6

*2:4-5: Lom 6:11-13

*2:6: Kol 2:12

*2:9: 1Ko 1:29-31; 2Ti 1:9

*2:10: Tit 2:14

*2:12: Lom 9:4; Kol 1:21

*2:13: Kol 1:20

*2:14: 1Ko 12:13

*2:15: Kol 2:14

*2:16: Sek 9:10; Kol 1:20,22

*2:17: Ais 57:19

*2:19: Ep 3:6

*2:20: 1Ko 3:11

*2:21: 1Ko 3:16

*2:22: 1Pi 2:5