14
Asa Broq Bùa Thai ca A-bi-ja
Bùa A-bi-ja cachìt catùh haq ta phôq Đawit. Asa con calô haq tŏc broq bùa thai ca haq. Ta 'nhòng da bùa Asa, taneh Diac jah catèm 10 hanam.
Bùa Asa rìh lem jang enh ngìa ca Chuaq Boc Plình da haq, haq raliang đac 'bài ca'bŏng tadreo da jàn 'noiq, nòi ha'nhèq cùh waiq kiac, raliang đac 'bài jrang cùh waiq, wa coh đac jrang dua 'mù cadrì A-sê-ra. Bùa Asa dang creo dìq ca jàn Juđa khòh chaq Chuaq Boc Plình boc yaq wì haq, wèq tiaq ranenh wa bàu thê da Haq. Asa raliang dŏng dìq 'bài nòi tadreo ha'nhèq wa 'bài ca'bŏng bùh jreo thùm ta dìq ca phôq da Juđa. 'Màng aih taneh Diac jah catèm. Nhò taneh Diac catèm, Asa jah ti broq 'bài phôq hagao ta Juđa. Ta 'nhòng da bùa Asa wèq cwìang, ùh i bìac tajêh poh, ma jah 'màng aih Chuaq am ca haq jah catèm.
Bùa Asa doi ca jàn Juđa: “Beq bèn broq 'bài phôq cô, èh broq hagao xam panàt dudan, adùq ha'nhèq gòm rap, 'mang ngo wa i 'mang clenh wa rahlòng haq. Taneh Diac ŏi ta tì bèn, ma jah 'màng aih bèn khoi chaq Chuaq Boc Plình da bèn. Bèn khoi chaq Haq, 'màng aih Haq khoi am ca bèn jah catèm rìm trong.” 'Màng aih, wì broq hi khoi wì haq jah padrŏng can.
Bùa Asa i 300.000 lình mangai Juđa wê khìan càn wa jaoq. I 280.000 lình mangai Bên-ja-min wê khìan wa panenh. Wì haq dìq lình tanuq.
Jò aih, Xêra mangai Ê-thi-ô-bi 'ràng 1.000.000 lình wa 300 xê axêh lam tajêh ca mangai Juđa; wì trùh ta phôq Ma-rê-sah. 10 'Màng aih, bùa Asa 'nong lình loh tàt wì haq ta thòng Xê-pha-ta, haten ca Ma-rê-sah.
11 Èh bùa Asa dang creo dèh ca Boc Plình, doi: “Waiq Chuaq! Ùh i ca Yiang leq enh gùng ca Ìh ma wiang ti mangai ìuq tajraq hlài ca mangai can dêh. Waiq Chuaq Boc Plình da nhèn, xìn wiang ti nhèn taiq nhèn canòm ca Ìh. Nhèn canòm ca hiniq Ìh jò loh lam tajraq hlài ca mangai bàc cô. Waiq Chuaq Boc Plình da nhèn, au xìn Ìh apaq đòiq con mangai ta'blêq ca Chuaq.”
12 'Màng aih, Chuaq jêh prai priang lình Ê-thi-ô-bi enh ngìa ca bùa Asa wa mangai Juđa. 13 Bùa Asa wa 'bài lình da haq, 'nat lình Ê-thi-ô-bi trùh Ghêra. Lình Ê-thi-ô-bi cachìt bàc, pi nui ta'blêq hòm, ma jah 'màng aih Chuaq wa lình da Haq 'blêq dŏng dìq 'bài lình wì haq. Mangai lình Juđa 'ràng hlài bàc dahwèq enh nòi tajêh poh. 14 'Bài lình Juđa hadai raliang đac dìq phôq dudan ca Ghêra, taiq can yùq crè enh Chuaq khoi pa'noh loh ca jàn gùng aih. Èh 'bài lình Juđa jah yŏc bàc dahwèq enh 'bài phôq aih. 15 Wì haq hadai jêh wì ma i aban, wa rùp 'nong bàc trìu wa lŏcđa. Hi khoi wì haq ahlài ta Jê-ru-sa-lem.