15
A-xa-ri, Mangai Capoch Thai Boc Plình 'Noh Bàu Pa'yèp Asa
Yiang da Boc Plình trùh ti A-xa-ria, con calô Ôđêt, hi khoi A-xa-ri trùh ta bùa Asa, hi doi: “Ôi bùa Asa, xam dìq ca mangai Juđa wa mangai Bên-ja-min, tamàng au cô! Chuaq ŏi ti pì tàng pì ŏi ta Haq. Tàng pì chaq Haq, èh jah glàm Haq. Tàng pì cađac Haq, Haq hadai cađac pì. Khoi dùnh hì, Is-ra-ên ùh i ca Boc Plình joq 'nàng, ùh i ca pajàu đòiq hnài, hadai ùh i ca ranenh. Mahaq jò wì glàm bìac ranàc, wì haq tawìh hlài ti chaq Chuaq Boc Plình da jàn Is-ra-ên, Chuaq xôq am wì haq glàm Haq. Ta 'nhòng aih bìac lam hlài 'nhòq jah catèm toq leq, ma jah 'màng aih mangai jàn ta dìq ca gùng loh ca manhài càn. Diac cô padit diac tau, plài cô ta jêh plài tau, ma jah 'mang aih Boc Plình pa'noh loh bàc bìac baxa broq ca wì haq loh ca manhài. Mahaq pì ep cajap manoh oq! Apaq hŏnh ta manoh, ma jah 'màng aih èh pì jah i bìac baha.”
Asa Anoq Hlài Trong Wèq Cwìang
Tàng bàu Ôđêt mangai capoch thai Boc Plình doi 'màng aih, bùa Asa jah cajap manoh. Haq raliang dŏng dìq 'bài dua 'mù dìq jaq ramòt ta jàp ca gùng Juđa, Bên-ja-min wa 'bài phôq haq ma blah yŏc ta bôi wang Ep-ra-im. Haq hadai broq lem hlài ca'bŏng tadreo da Chuaq enh ngìa ca Hnem Cùh Waiq.
Bùa Asa ti creo dŏng dìq ca mangai Juđa wa Bên-ja-min xam 'bài mangai enh Ep-ra-im, Ma-na-se wa Si-mê-ôn 'nang rìh ŏi ti wì haq, ma jah 'màng aih i bàc ngai Is-ra-ên trùh tiaq bùa jò wì hnoq Chuaq Boc Plình da bùa ŏi ti bùa.
10 Khê piq, hanam 15 'nhòng da bùa Asa, wì haq trùh ta Jê-ru-sa-lem. 11 Hì aih wì yŏc 700 toq 'bo wa 7.000 toq trìu wì haq jah jò tajêh poh, hi dèch am ca Chuaq. 12 Wì haq dìq ca manoh dìq ca mahua yiang wêh jao ca dabau cùh waiq Chuaq Boc Plình da Boc yaq wì haq. 13 Tàng mangai leq ùh cùh waiq Chuaq Boc Plình da jàn Is-ra-ên, phai 'bìq jêh đac, ùh kè ca mangai càn mangai 'yoh, gù calô loq gù cadrì. 14 Wì haq cachech bàu dêh pachac ca Chuaq, hlôi kèn wa hlôi taliaq. 15 Dìq ca Diac Juđa lem bùi dèh ca bàu pachac aih, ma jah 'màng aih wì haq dìq dèh ca manoh đòiq pachac wa dìq ca padren lam chaq Chuaq. 'Màng aih Chuaq am wì haq glàm Chuaq wa am ca wì haq jah catèm rìm trong.
16 Bùa Asa hadai cađac Ma-a-ca, miq haq, đòiq pi i cwìang broq miq da bùa, ma jah 'màng aih miq Asa khoi broq mòiq toq jrang dua 'mù cadrì A-sê-ra dìq jaq ramòt đòiq cùh waiq. Asa raliang đac dua 'mù aih, tùq bahech đac, khoi èh bùh ta thòng Kitrôn. 17 Ŏi bàc nòi cùh waiq dua 'mù ta 'bài nòi ha'nhèq 'nhòq jah raliang đac dŏng, mahaq bùa Asa xôq wèq dèh manoh lem enh ngìa ca Chuaq lùch dèh ca 'nhòng. 18 Bùa Asa 'ràng 'bài dahwèq hadròih da baq haq wa dahwèq hadròih cla haq, 'mùt đòiq ta Hnem Cùh Waiq da Chuaq, aih wang, 'bac wa xam 'bài ranac ma 'noiq.
19 Taneh Diac wì haq pi i tajêh poh hòm trùh hanam 35 'nhòng da bùa Asa.