27
Jôtham Broq Bùa Thai ca Ôxia
Jôtham jah 25 hanam jò tŏc broq bùa, haq wèq cwìang 16 hanam ta Jê-ru-sa-lem; miq haq Jê-ru-sa, con cadrì da Xađoc. Haq broq bìac lem jang ngìa Chuaq tìah rìm trong troi Ôxia, baq haq khoi broq, mahaq haq ùh troi baq haq hùa mùt nòi hadròih da hnem cùh waiq da Chuaq; phàn mangai jàn rai èh rai broq 'mèq. Haq broq 'mang ma enh 'nhèq da hnem cùh waiq Chuaq, wa ha'naoq bàc bìac ta panàt phôq Ôphên. Haq hadai broq 'bài phôq ta gùng go rôm Juđa, broq 'bài đôn wa hnem gòm rap ha'nhèq ta dùng go rôm. Haq tajêh poh ca bùa Amôn, hi 'blêq wì. Hanam aih, jàn Amôn 'noh am ca haq 3.409 kìq 'bac, 10.000 thùng 'mau mì, wa 10.000 thùng 'mau mat. Hanam baiq wa hanam piq, jàn Amôn hadai 'noh am ca haq toq aih.
'Màng aih, Jôtham loh ca i cwìang càn dêh taiq haq lam trong troq jang ngìa Chuaq Boc Plình cla haq.
Bìac 'noiq da Jôtham, bìac tajêh poh wa trong da haq, dìq khoi achìh ta sech 'Bài Bùa Is-ra-ên wa Juđa. Haq jah 25 hanam jò tŏc broq bùa, wèq cwìang 16 hanam ta Jê-ru-sa-lem. Bùa Jôtham cachìt dèh ti 'bài boc yaq, èh wì catùh haq ta phôq Đawit; atìq ca aih Acha, con calô haq, wèq cwìang thai haq.