12
Ranenh Da Hnem Traiq Cùh Waiq
Cô bàu thê wa bìac thê broq, pì phai wèq manoh broq tiaq lùch ca 'nhòng pì rìh ŏi ta gùng Chuaq Boc Plình da boc yaq pì khoi am ca pì. Pì phai raliang đac dŏng 'bài nòi ŏi da jàn pì padon hnan đac, aih nòi cùh waiq 'bài can kiac da wì haq ta bôi wang, ta bôi go wa enh 'neq rìm xèm long cràm hla. Pì phai raliang đac ca'bŏng tadreo, tùq đac wa bùh ta ùnh 'bài dua 'mù da jrang A-sê-ra, bahech đac 'bài dua 'mù da wì haq, bahnhung hiniq da dua 'mù aih khoi nòi aih.
Apaq cùh waiq Chuaq Boc Plình pì troi wì haq khoi cùh waiq can kiac, mahaq nòi leq ta hadròng hadrech pì Chuaq Boc Plình pì ma ràih, đòiq broq nòi ŏi ca hiniq Chuaq, èh pì phai lam trùh ta aih. Ta nòi aih pì phai 'ràng ngè tadreo bùh, wa dìq ca ngè tadreo 'noiq, ngè mòiq phàn mòiq jàt, ngè đòiq broq ngè tadreo atŏc, ngè tadreo waiq pachac, ngè tadreo to am, 'bài con ramua da calùh 'bo wa trìu. Ta aih pì jah caq ôq jang ngìa Chuaq Boc Plình pì, jah lem bùi dèh ti cadraq cla, ma jah 'mang aih, rìm bìac tì cla broq, khoi jah Chuaq am xôq ramŏt.
Apaq broq troi bèn 'nang broq hì cô, aih rìm ngai broq tiaq dèh manoh cla xoh dèh troq, ma jah 'màng aih pì 'nhòq mùt nòi padài, 'nhòq nhàn yŏc xôxech Chuaq Boc Plình pì ma am ca pì èh. 10 Mahaq jò pì jah lam cwa cròng diac Jôđan, ŏi ta gùng Chuaq Boc Plình pì am broq xôxech, Haq am ca pì can catèm jah padài, ùh đòiq mangai tagit dudan waq ca pì jah ŏi hatenh. 11 Jò aih, i mòiq nòi Chuaq Boc Plình pì ma ràih đòiq ca hiniq Haq ŏi, aih nòi pì jah 'ràng rìm bìac Au thê pì: Aih 'bài ngè tadreo bùh, wa dìq ngè tadreo 'noiq, ngè mòiq phàn mòiq jàt, ngè đòiq broq ngè tadreo dèch atŏc, ngè tadreo to am, aih ngè tadreo waiq pachac. 12 Cla pì, con calô, con cadrì, hapŏng cadrì da pì jah lem bùi jang ngìa Chuaq Boc Plình pì, pajùm ti mangai Lêwi ŏi ta phôq pì, ma jah 'màng aih wì haq ùh i ca taneh xôxech pajùm ca pì. 13 Pì phai wèq dèh manoh apaq dèch am 'bài ngè đòiq tadreo wa ngè tadreo bùh ta nòi leq pì ma ngèh enh, 14 mahaq pì phai am ta nòi Chuaq ma ràih, ta mòiq nòi ta 'bài hadròng hadrech pì. Ŏi ta aih pì phai broq rìm bìac au ma thê pì.
15 Mahaq ta phôq cla, pì jah dì dèh manoh jêh ngè aban broq jam caq, tiaq dèh xôq ramŏt Chuaq Boc Plình ma am ca pì, ùh kè mangai ùh lem hreo loq mangai lem hreo ji jah caq jam aih troi caq jam jìu ragiang wa jìu jŏi. 16 Pì ùh jah caq mahem, mahaq phai ùc đac ta taneh troi ùc diac. 17 Pì apaq caq ta 'bài phôq cla pì: Ngè mòiq phàn mòiq jàt da diac nho, dàu wa 'bài con ramua da calùh 'bo loq trìu, ngè leq pì ma pachac am, 'bài ngè tadreo to am, loq ngè đòiq broq ngè tadreo dèch atŏc. 18 Mahaq pì, con calô con cadrì, hapŏng calô hapŏng cadrì wa mangai Lêwi ma ŏi ta mòiq phôq ca pì, phai caq ngè tadreo cô ta nòi Chuaq Boc Plình da pì khoi ràih, èh pì jah lem bùi enh ngìa ca Chuaq Boc Plình da pì ta rìm bìac tì pì broq loh. 19 Khòh ngan kenh, ùh jah cađac mangai Lêwi ta dìq ca 'nhòng pì rìh ŏi dèh ta gùng.
20 Jò Chuaq, Boc Plình da pì khoi pèh tam acang ca pì tiaq bàu Haq khoi pachac, tàng pì doi: “Au caq jam taiq au enh caq jam,” 'màng aih caq jam beq hi mac ca pì ngèh enh caq. 21 Tàng nòi Chuaq Boc Plình da pì khoi ràih đòiq hiniq Haq ŏi ta aih hangai ca nòi pì ma ŏi, èh pì hadai jah jêh 'bo, trìu ta 'bài lù ngè aban Chuaq khoi am ca pì ta phôq pì ma ŏi, tiaq troi bàu au khoi thê. 22 Pì enh caq toq leq hi mac, màng troi pì ma caq jìu ragiang loq jìu jŏi. Mangai ùh lem hreo loq mangai lem hreo hadai jah caq. 23 Mahaq ùh jah caq mahem, ma jah 'màng aih mahem aih can rìh, taiq 'màng aih ùh jah caq can rìh pajùm ca jam. 24 Pì ùh jah caq mahem, mahem phai ùc đac ta taneh tìah ca ùc diac. 25 Apaq caq mahem đòiq pì wa con xau pì jah xôq ramŏt, ma jah 'mang aih cô bìac dìq jaq lem manoh Chuaq.
26 Pì phai 'ràng 'bài ngè aban pì ma khoi ràih đòiq crài, loq ngè bìac pì khoi pachac dèch am ca Chuaq, trùh nòi Chuaq khoi ràih. 27 Ta aih pì jah dèch am ca Chuaq Boc Plình da bèn xam jam wa mahem ta ca'bŏng tadreo, èh pì ùc toq mahem ngè tadreo aih ta ca'bŏng tadreo da Chuaq, Boc Plình da bèn, èh jam pì jah caq. 28 Khòh wèq dèh manoh tamàng wa broq tiaq dìq ca bàu au khoi thê pì hì cô, ma jah 'màng aih jò pì jah broq dìq bìac cô, aih khoi dìq jaq broq lem manoh Chuaq, Boc Plình da bèn, 'màng aih pi wa con xau pì jah xôq ramŏt.
29 Jò Chuaq, Boc Plình da pì jêh đac mangai jàn ta diac pì ma padon lam blah yŏc, èh pì hnan đac wì haq wa pì hi jah ŏi ta taneh wì haq, 30 pì phai ngan kenh jò wì haq khoi 'bìq pì jêh đac, èh pì ùh hìaq hlòp ta manet wì haq. Apaq chaq waq ca loq bìac da 'bài can kiac wì haq, èh bòch: “Wì cô khoi patìh 'bài yiang da wì haq 'màng leq, đòiq èh loq enh tiaq dua 'màng aih.” 31 Pì ùh jah cùh waiq Chuaq Boc Plình da pì tiaq troi wì haq khoi patìh dèh 'bài can kiac da wì haq, ma jah 'màng aih wì khoi broq mòiq bìac dìq jaq ramòt, trùh 'mòi 'ràng bùh dèh con cadrì con calô dađeh am ca 'bài can kiac da wì haq.
32 Pì phai broq tiaq troq troi rìm bàu au khoi thê pì, ùh jah tam bàu hadai ùh jah dŏih 'nah.