2
Boc Plình Wèq Cwìang Dìq Plình Crŏng Taneh
Cô bàu Êsai con Amôt, khoi jah mahno hnoq ca Juđa wa Jê-ru-sa-lem.
 
Ta 'bài hì pulùch,
bôi wang da hnem Chuaq jah broq cajap enh 'nhèq ca 'bài bôi wang,
yi ha'nhèq dŏng;
rìm jàn ta crŏng taneh
dìq trùh ta aih.
Bàc jàn jah trùh doi:
“Beq bèn lam,
tŏc ta wang Chuaq nòi hnem Boc Plình da Jacôp,
đòiq Haq jah hnài bèn trong da Haq,
èh bèn jah lam ta trong da Haq.”
Ma jah 'màng aih ranenh jah loh enh Siôn
wa bàu Chuaq jah loh enh Jê-ru-sa-lem.
Haq jah hadrah ta'ne 'bài jàn,
wa hatình am ca bàc jàn.
Jò cô èh wì jah yŏc chang gùm atèm pla cai,
yŏc jaoq atèm broq haiq.
Diac cô pi hnhè chang gùm ca Diac tau;
wì pi ŏi axràm bìac tajêh poh hòm.
 
Ôi hnem Jacôp trùh beq!
Bèn cadiang lam ta can 'ngah da Chuaq.
 
Joq 'nàng Chuaq khoi cađac dèh jàn Haq,
aih hnem Jacôp,
ma jah 'màng aih taiq wì khoi tiaq dua ranenh da jàn pah mat mahì loh,
wa pajàu anoi 'noh bìac adroi troi mangai Phi-li-tin;
rùp tì ca con caiq mangai jàn Diac 'noiq.
Gùng taneh haq bình 'bac wang, wa bàc cùng hang, wa bình baoq axêh wa xê axêh.
Gùng taneh wì haq hadai bình baoq dua 'mù,
wì cùh waiq dèh bìac tì cla wì broq loh,
hadrang tì wì broq wìa.
'Màng aih jàn racù khoi 'bìq paha'neq;
mangai broq càn hadai khoi 'bìq paha'neq,
mahaq Chuaq apaq baxŏng tôiq ca wì!
 
10 Chiu mùt ta còp hmu beq, mot ŏi ta blo taneh,
đòiq jah wia claih ca bìac ramòt da Chuaq wa can 'ngah 'ngai camla rahù da Haq.
11 Mat ma toq enh padèch dađeh, èh jah 'noh đac ti ha'neq,
bìac loq catèh da con mangai, èh jah 'noh đac ti ha'neq;
Ta hì aih toq Chuaq jah padèch ha'nhèq.
Mòiq Hì Hadrah da Chuaq
12 Ma jah 'màng aih i mòiq hì Chuaq ma wèq dìq ca 'bình plình trùh tajraq hlài
ca 'bài mangai toq enh ngan ha'nhèq, mangai loq catèh,
mangai toq enh padèch dađeh,
đòiq 'noh đac wì haq ti ha'neq;
13 Chuaq hadai trùh ti 'bài long hùang nam yôh ha'nhèq da Liban,
wa 'bài long rayai da Basan;
14 Tajraq hlài ca dìq dŏng ca 'bài wang ha'nhèq
wa 'bài go ha'nhèq;
15 Tajraq hlài ca rìm hnem hin ha'nhèq,
wa 'bài panàt hagao hagình;
16 Tajraq hlài ca 'bài bong càn da Ta-rê-si,
wa 'bài bong ma rahù.
17 Bìac padèch dađeh da con mangai jah 'noh đac ti ha'neq,
wa bìac loq canòm ca dađeh jah 'noh đac ti ha'neq;
Ta hì aih toq Chuaq jah padèch ha'nhèq.
18 Jò aih 'bài dua 'mù jah hnhung dŏng dìq.
 
19 Con mangai chiu mùt ta còp hmu,
ta trom hàm,
đòiq wia claih ca bìac ramòt
wa bìac rahù da Chuaq,
jò Haq yòng ra'nhùn taneh tadroq dêh.
20 Ta hì aih wì hwenh
am ca cani, ca racàt,
'bài dua 'mù wì ma broq xam 'bac,
xam wang đòiq ca cla wì cùh waiq;
21 Jò wì mùt ta còp hmu,
ta hadrêp hmu,
đòiq wia claih ca bìac ramòt wa bìac rahù da Chuaq,
jò Haq yòng ra'nhùn taneh tadroq dêh.
 
22 Apaq canòm ca mangai, ma toq i hòi hihèm ta trom mùh;
ma jah 'màng aih,
con mangai đang cleq đòiq bèn canòm.