5
Bàu Pa'yèp ca Mangai Padrŏng
Ôi mangai can padrŏng! Hmoi rayoih, creo cachech beq, taiq nen bìac nan xa khoi padon trùh ca pì. Cùng hang pì bùc hech, eo cwàn pì catia caq. Wang 'bac pì loh ca axiang, axiang aih teo đòiq kìan pì, wa raliang cađac chac xech tìah ca ùnh bùh cheo pì, ma jah 'màng aih pì khoi gop hanìuq đòiq cùng hang wang 'bac ta 'bài hì atìq lùch! Joq 'nàng 'bac cùng baha mangai gat rùang pì, pì ma caq dŏng, haq creo hràng wa bàu creo da mangai gat khoi trùh ti don Chuaq i cwìang itai. Pì khoi rìh ta crŏng taneh caq ôq bù da-òih wa pa'ngwan ca 'bac. Pì khoi pabech dađeh tìah pabech ngè trùh hì broq jam. Pì khoi ta'mòq tôiq wa jêh mangai ta-atoq, mahaq wì haq ùh tajraq hlài.
Khòh Chìuq Àt Jò Chìuq Jìq Xa
Ôi oh daq, 'màng aih khòh chìuq àt trùh jò Chuaq wìh hlài. Mangai abroq pìt 'mau gòm trùh jò 'mau loh plì ta rùang, yŏc manoh chìuq àt trùh jò mè baxèm wa jò mè pulùch. Pì hadai 'màng aih khòh chìuq àt wa cajap manoh, ma jah 'màng aih ten trùh jò Chuaq wìh hlài. Ôi oh daq, apaq mamùc ca dabau, waq ca pì ùh hìaq 'bìq hadrah. Tau, Chuaq Hadrah 'nang yòng jang 'mang.
10 Ôi oh daq, khòh tiaq dua bìac chìuq xa wa chìuq àt da 'bài mangai capoch thai Boc Plình khoi canòm ca hiniq Chuaq capoch. 11 Pì loq 'bài mangai i manoh chìuq àt, èh bèn doi i xôq ramŏt. Pì khoi tàng bàu anoi hlài bìac chìuq àt da Jop, wa hnoq bìac ma atìq lùch Chuaq am ca haq, ma jah 'màng aih Chuaq bình manoh tamèt wa loq xa-ŏch.
12 Ôi oh daq, adroi dŏng ta rìm bìac, apaq pachac, apaq patô plình, patô taneh, hadai apaq patô ngè 'noiq èh pachac, mahaq joq, doi joq, ùh, èh doi ùh, waq ca ùh hìaq 'bìq hadrah.
13 Ta oh daq i ca mangai leq 'bìq jùq jàm ùh? Waiq khàn beq. I cabô lem bùi ùh? Calêu manè Boc Plình beq. 14 Ta oh daq i cabô ùh hrŏc ùh? Creo ca 'bài craq broq gàu da Tagop Hadròih trùh đòiq wì haq canòm ca hiniq Chuaq xùt dàu ca mangai ùh hrŏc, èh waiq khàn ca haq. 15 Bàu waiq khàn xam manoh lùi jah broq brêh ca mangai ùh hrŏc, Chuaq jah dèch mangai aih yòng. Tàng haq broq tôiq, hadai jah baxŏng. 16 'Màng aih pì pa'noh tôiq ca dabau wa waiq khàn ca dabau beq, đòiq pì jah brêh ca ùh hrŏc. Mangai ta-atoq yŏc manoh panim waiq khàn, joq 'nàng xìt jua bàc.
17 Êli hadai con mangai 'màng ca bèn. Haq waiq khàn xìn apaq mè, èh ùh mè hloi piq hanam 'ne. 18 Khoi èh haq waiq khàn hlài, plình mè, taneh hon loh dahwèq caq.
19 Ôi oh daq, ta pì i cabô lam ùh troq hangai ca bàu joq 'nàng, èh i mangai 'noiq broq haq tawìh hlài, 20 bèn phai loq, mangai broq ca mangai i tôiq tawìh hlài cađac trong ma ùh troq, aih jah dèch mahua yiang haq claih ca can cachìt wa glàp đac bàc tôiq lôi mangai aih.