2
Jop Hnhung Padren Hiwa Lem
I mòiq hì ma 'noiq hòm, 'bình da plình Boc Plình lam trùh yòng jang ngìa Chuaq, Satan hadai lam trùh ti wì. Chuaq bòch Satan: “Ìh trùh enh leq?”
Satan tèo: “Au lam ti ngan jàp jìa ta crŏng taneh wa lam ba'yàt ta nòi aih.”
Chuaq bòch Satan: “Ìh i hnoq Jop hapŏng Au ùh? Nòi crŏng taneh ùh i ca mangai leq tìah 'màng aih rìh ta-atoq lem jang loq crè ca Boc Plình wa loq wia hangai ca bìac ngang dù. Yi hnao ca aih hòm, Jop xôq ŏi wèq dèh manoh cajap, 'nhac ca ìh xìn Au broq xa haq 'nhac ca haq ùh i ca tôiq cleq.”
Satan tèo hlài Chuaq: “Akia đèn akia. Con mangai jah am dìq dŏng ca bìac haq ma i, đòiq halìh yŏc dèh hihèm. Mahaq manàiq cô Chuaq hnhu tì broq raliang ca xech wa caxènh haq beq, èh joq 'nàng haq hanip Chuaq ŏi jang ngìa Chuaq.”
Chuaq doi ca Satan: “Cô, haq ŏi ta tì ìh; mahaq apaq broq haq cachìt oq.”
'Màng aih, Satan wia khoi jang ngìa Chuaq, baxa Jop xam 'bình pa-êh càn, enh capiang jènh trùh cadôh gàu. Jop yŏc mòiq toq ha'nah bitùng đòiq coih dađeh; haq ha'ngui ta blo tanùh.
Mai haq capoch ca haq: “Ìh xôq ŏi canòm ca Boc Plình 'mòh? Hanip Boc Plình, khoi èh cachìt dŏng beq!”
10 Mahaq Jop tèo hlài dèh mai: “Gè capoch tìah ca mangai gù cadrì blùng. Bìac xôq ramŏt Boc Plình hnhu am, bèn nhàn yŏc, mahaq bìac ranàc Haq ca'nìh, bèn ùh nhàn yŏc 'mòh?”
Ta rìm bìac aih hacùng Jop ùh broq tôiq.
 
11 Jò piq ngai bua da Jop, aih Ê-li-pha mangai Têman, 'Binđat mangai Sua, wa Xôpha mangai Na-a-ma, hìa tìn can ranàc aih, wì enh gùng cla adràc dabau lam hmàih ca Jop xa-ŏch wa alòng Jop. 12 Enh hangai wì ngan hnoq, mahaq pi canao ca Jop; wì hmoi, hich dèh eo wa hacŏc blo rai dèh ta gàu. 13 Khoi èh wì piq ngai bua Jop ha'ngui ta taneh ti Jop trom tapèh hì, tapèh mang, ùh i ma leq capoch ca Jop mòiq nà, taiq wì hnoq can jìq xa da Jop càn hrìn.