2
Bàu Waiq Khàn Da Jôna
Boc Plình khoi padon đòiq mòiq toq ca càn lŏn Jôna. Jôna waiq dang Chuaq da Boc Plình haq, enh cliac ca càn aih: haq doi:
“Au glàm bìac ranàc,
au creo dang Chuaq. Haq tèo bàu au.
Enh trom cliac diac raxìq, au creo dang,
Ìh khoi tàng bàu au.
Taiq Ìh khoi hwenh ca'nìh au ta nòi jrùq dìq jaq jrùq da diac raxìq.
Diac glom yŏc au; 'bài cato
diac lai laq da Ìh glàp enh 'nhèq ca au.
Au doi: ‘Au khoi 'bìq hwenh đac ŏi jang ngìa Ìh.
'Nhac 'màng aih,
au xôq ŏi 'ngoc ngan hnem hadròih da Ìh.’
Diac glom yŏc au,
trùh jêq cachìt;
Ralùng jrùq dudan ca au pôn pah;
hiring da diac raxìq gwiang ta gàu au.
Au khoi loh trùh xèm jènh da 'bài wang;
Taneh khoi clenh calêh haq enh 'nhèq ca au hloi hloi.
Ôi Chuaq Boc Plình au,
Ìh khoi dèch 'nhòng rìh au tŏc khoi enh ralùng jrùq!
 
“Jò mahua yiang au khoi tagah lep ta chac au,
èh au hmàng trùh Chuaq
wa bàu au waiq khàn jah trùh ta Ìh,
mùt trùh ta hnem hadròih Ìh.
 
“ 'Bài mangai patìh bìac dua 'mù hù hnhung,
èh cađac can loq waq da Chuaq.
Mahaq au yŏc bàu manè pôi dèch
am ngè tadreo ca Ìh;
Au jah ca'naih bìac au khoi waiq pachac.
Chuaq ôi, bìac dèch claih toq jah trùh enh Ìh!”
10 Chuaq am bàu ca ca, thê hac 'noh Jôna ta nòi taneh croh.