3
Jàn Ni-ni-we Cađac Trong Tôiq
I bàu Chuaq doi hòm ca Jôna yàng baiq doi: “Yòng beq, lam trùh ta phôq Ni-ni-we, doi hlài ca wì haq bàu Au ma khoi doi am ca ìh beq.”
'Màng aih Jôna yòng lam trùh phôq Ni-ni-we, tiaq bàu thê da Chuaq. Ni-ni-we mòiq phôq dìq jaq càn caiq, piq hì cadiang lam min tap ca phôq. Jôna baxèm mùt ta phôq lam mòiq hì, haq anoi 'noh doi: “Ŏi 40 hì hòm, Ni-ni-we jah tacro raliang!” Jàn phôq Ni-ni-we lùi Boc Plình. 'Màng aih wì haq anoi 'noh ca dabau bìac rôn ca acaq wa caxùnh bai briang enh mangai 'yoh trùh mangai craq.
Bàu aih tàng trùh don bùa Ni-ni-we, bùa yòng khoi dèh enh gèq bùa lêh đac eo bùa, yŏc bai briang cabàn dađeh ha'ngui ta blo tanùh. Khoi èh bùa 'noh bàu achìh thê jàp ta phôq Ni-ni-we:
“Tiaq bàu thê da bùa wa da 'bài mangai gù craq, 'nhac ca mangai, loq ngè aban, 'bo loq trìu, dìq ùh jah liah caq cleq. Ùh jah acaq, hadai ùh ôq diac; Mahaq mangai wa 'bài ngè aban dìq ep canua dađeh ta bai briang. Rìm ngai phai dìq ca manoh creo dang Boc Plình. Rìm ngai phai cađac dèh trong rìh 'mèq wa bìac broq ngang dù da tì cla. 'Màng aih cabô loq, Boc Plình rachàuq hlài dèh manoh cađac can nòih Haq đòiq bèn claih ca can cachìt.”
10 Jò Boc Plình hnoq bìac wì haq broq, dìq ca wì haq khoi cađac dèh trong rìh 'mèq, 'màng aih Boc Plình rachàuq dèh manoh ùh pa'noh bìac ranàc tiaq troi bàu Haq ma khoi doi; Haq ùh broq bìac aih.