3
Ngè Tadreo Waiq Catèm
“ ‘Tàng mangai leq am ngè tadreo waiq catèm xam 'bo calô, loq 'bo cadrì, enh ngìa ca Chuaq èh ngè aih ùh jah i ca teo xìt leq. Haq phai yŏc tì đòiq agàu ngè aban aih, hi khoi pàc haq jang 'mang Hnem Traiq Cùh Waiq. Khoi èh 'bài pajàu, aih con calô Arôn, phai yŏc mahem da'rat dudan ta ca'bŏng tadreo. Enh ngè tadreo waiq catèm, haq phai broq ngè tadreo bùh xam ùnh am ca Chuaq, aih ramaq ma top roc caxènh himìa wa ramaq cliac, xam baiq toq plì crŏng wa ramaq haq, ramaq ŏi kenh ca'bŏng, khoi èh cađac 'nah clèm wa baiq plì crŏng. 'Bài con calô Arôn phai bùh dìq ngè aih enh 'nhèq ca ca'bŏng tadreo, aih ngè tadreo xam ùnh i hòi xua thùm ma atŏc am ca Chuaq.
“ ‘Tàng haq am ca Chuaq ngè tadreo waiq catèm xam trìu calô, loq trìu cadrì, aih phai trìu ma ùh i ca teo xìt leq. Tàng haq am ngè tadreo xam trìu, èh phai am atŏc haq enh ngìa ca Chuaq, èh haq yŏc tì đòiq agàu ngè aban aih, hi pàc jang 'mang Hnem Traiq Cùh Waiq. 'Bài con calô Arôn phai yŏc mahem da'rat dudan ca'bŏng tadreo. Ngè tadreo waiq catèm cô haq phai bùh xam ùnh dèch am ca Chuaq; ramaq wa tenh haq pŏt haten ca caxènh crŏng, ramaq ma top roc caxènh crŏng wa ramaq cliac, 10 baiq toq plì crŏng xam ramaq haq, ramaq ŏi kenh ca'bŏng, khoi èh cađac 'nah clèm wa baiq plì crŏng. 11 Pajàu phai bùh dìq ca ngè aih tìah ca dahwèq caq ta ca'bŏng tadreo. Aih ngè tadreo bùh xam ùnh atŏc am ca Chuaq.
12 “ ‘Tàng ngè tadreo da haq xam bubi, èh haq phai am atŏc enh ngìa ca Chuaq, 13 yŏc tì đòiq agàu ngè aban aih, khoi èh pàc haq jang Hnem Traiq Cùh Waiq. 'Bài con calô Arôn phai da'rat mahem aih dudan ca'bŏng tadreo. 14 Enh ngè tadreo cô haq phai atŏc am ca Chuaq ngè tadreo xam ùnh pajùm ramaq ma top roc caxènh crŏng wa ramaq cliac, 15 baiq toq plì crŏng xam ramaq haq, ramaq ŏi kenh cabŏng, khoi èh cađac 'nah clèm wa baiq plì crŏng. 16 Pajàu phai bùh dìq ngè aih ta ca'bŏng tadreo, aih dahwèq ngè tadreo xam ùnh atŏc i hòi xua thùm; dìq dŏng ramaq aih da Chuaq.
17 “ ‘Aih bàu thê hloi hloi ca pì, 'nhac ca wì ŏi ta leq, hadai apaq caq ramaq wa mahem.’ ”